Stezka nad vinohrady v Kobylí z oceli a dřeva

Stezka nad vinohrady je jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí (foto: Jakub Holas) Stezka nad vinohrady je jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí (foto: Jakub Holas)

Objekt se nachází v obci Kobylí na Moravě na Kobylím vrchu. Rozhledny slouží pro zlepšení podmínek rekreačního a cestovního ruchu v Kobylí. Stezka nad vinohrady v sobě zahrnuje i stojan pro kola. K rozhledně vede přístupová cesta šířky 3,5 metru.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

 • Investor: Obec Kobylí
 • Projektant: KEEO4DESIGN s. r. o.
 • Statika: Ing. Lubomír Kosík
 • Začátek prací: 25. 6. 2018 – předání staveniště, vytyčení stavby
 • Konec prací: 5. 10. 2018 – demontáž lešení, úklid pracoviště

VELIKOST V MĚRNÝCH JEDNOTKÁCH

 • Zastavěná plocha: 113,5 m2
 • Obestavěný prostor: 180 m3 (rampa, sloupy, základy)
 • Výška: 7,6 metrů (po zábradlí)
 • Průměr: 24 metrů

Rozhledna má tvar kruhové rampy s výsečí 334 °. Odkazuje tím přímo na nadmořskou výšku 334 m n. m. vrcholu Kobylí vrch, který je současně nejvyšším bodem v širokém okolí. Díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je kobylská Stezka nad vinohrady jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí.

Důležitým faktorem při návrhu bylo vytvoření ikonické stavby, která vytvoří místo setkávání, podpoří sociální sounáležitost s moravskou krajinou vinohradů a svou výškou nenaruší vzdálené pohledy na panorama obce a okolí.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Stavba je řešena v modulovém kruhovém systému na ocelových subtilních nohách.

 • Železobetonové patky – beton C25/30 XC3, ocel B500B (10 505 R)
 • Kruhové sloupy – ocelové profily Tr 168,3/10 a Tr 219,1/16
 • Nosné podlahové segmenty – ocelové jekly 160/160/4
 • Zábradlí – ocelové skružené jekly 50/50/4

Pro svůj naturální vzhled je stavba obložená dřevěnými prvky z evropského modřínu.

 • Podlaha – dřevěné hranoly 100/100 mm
 • Madlo – dřevěný skružený hranol 75/50 mm
 • Opláštění – dřevěná prkna 25/100 mm

Vyhlídka ve tvaru nedokončeného kruhu je také vybavena informačním systémem na podlaze, který představuje časoprostorovou linii. Cedulky s rozhledovými osami pomohou v orientaci v prostoru. Ukazují na důležitá okolní místa a jejich vzdálenost. Časové linie jsou na rozhledně tři. První představuje společenské události Kobylí v nejbližší době, druhá zase vzpomíná historické milníky obce. Poslední časová linie se svými otázkami obrací k samotným návštěvníkům rozhledny a reaguje na jejich životní období.

Kobylí vrch je vinicemi osázený kopec s pozvolným sklonem a rovinatým vrcholem. Výsledkem architektonické studie vyhlídky byl kruhový tvar rampy s pozvolným stoupáním do 7,6 metru nad okolní terén. Kruh symbolizuje životní cyklus přírody. Stezka tak jako osázený kopec pozvolna vyjde nad vinicemi, dá neopakovatelný rozhled návštěvníkům a vytvoří nové vzpomínky spjaté s místem, moravskými tradicemi a krajinou. Svislá nosná konstrukce je ocelová.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Z hlediska subtilních tvarů, potřebné tuhosti a trvanlivosti byla na rozhlednu použita, jak jsme již uvedli, ocelová konstrukce. Ta byla zvolena z důvodu finanční úspory a rychlosti výroby v modulovém segmentovém systému, který byl na místě sesazen na ocelové subtilní nohy. Samotné nohy odkazují na ocelové vinohradnické sloupky, aby stavba co nejvíce splynula s okolím. Nosná konstrukce rampy je pro svůj naturální vzhled celá obložená dřevěnými latěmi a trámovou dřevěnou podlahou, stejně jak dřevěné kmínky vinné révy, které obepínají ocelová lana vinohradů.

Z hlediska jakosti stavebních prací a materiálů byl kladen důraz na trvanlivost nosné ocelové konstrukce s možností výměny obložení dřevěných prvků. Zvláštní důraz byl kladen na použití stavebních materiálů s ohledem na typické vinařské okolí plné vinohradů.

Zvláštností ocelové konstrukce vyhlídky je její modul z identických podlahových segmentů. Pro dokonalost kruhového tvaru byla nosná konstrukce zábradlí z ocelových jeklů skružena ve dvou rovinách. Z toho důvodu byla také celá konstrukce testována a složena v tovární hale, aby bylo zajištěno dokonalé spojení všech součástí vyhlídky.

Z podkladů KEEO4DESIGN s. r. o.