Main - Město a světlo

Stezka nad vinohrady v Kobylí z oceli a dřeva

Stezka nad vinohrady je jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí (foto: Jakub Holas) Stezka nad vinohrady je jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí (foto: Jakub Holas)

Objekt se nachází v obci Kobylí na Moravě na Kobylím vrchu. Rozhledny slouží pro zlepšení podmínek rekreačního a cestovního ruchu v Kobylí. Stezka nad vinohrady v sobě zahrnuje i stojan pro kola. K rozhledně vede přístupová cesta šířky 3,5 metru.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

 • Investor: Obec Kobylí
 • Projektant: KEEO4DESIGN s. r. o.
 • Statika: Ing. Lubomír Kosík
 • Začátek prací: 25. 6. 2018 – předání staveniště, vytyčení stavby
 • Konec prací: 5. 10. 2018 – demontáž lešení, úklid pracoviště

VELIKOST V MĚRNÝCH JEDNOTKÁCH

 • Zastavěná plocha: 113,5 m2
 • Obestavěný prostor: 180 m3 (rampa, sloupy, základy)
 • Výška: 7,6 metrů (po zábradlí)
 • Průměr: 24 metrů

Rozhledna má tvar kruhové rampy s výsečí 334 °. Odkazuje tím přímo na nadmořskou výšku 334 m n. m. vrcholu Kobylí vrch, který je současně nejvyšším bodem v širokém okolí. Díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je kobylská Stezka nad vinohrady jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí.

Důležitým faktorem při návrhu bylo vytvoření ikonické stavby, která vytvoří místo setkávání, podpoří sociální sounáležitost s moravskou krajinou vinohradů a svou výškou nenaruší vzdálené pohledy na panorama obce a okolí.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Stavba je řešena v modulovém kruhovém systému na ocelových subtilních nohách.

 • Železobetonové patky – beton C25/30 XC3, ocel B500B (10 505 R)
 • Kruhové sloupy – ocelové profily Tr 168,3/10 a Tr 219,1/16
 • Nosné podlahové segmenty – ocelové jekly 160/160/4
 • Zábradlí – ocelové skružené jekly 50/50/4

Pro svůj naturální vzhled je stavba obložená dřevěnými prvky z evropského modřínu.

 • Podlaha – dřevěné hranoly 100/100 mm
 • Madlo – dřevěný skružený hranol 75/50 mm
 • Opláštění – dřevěná prkna 25/100 mm

Vyhlídka ve tvaru nedokončeného kruhu je také vybavena informačním systémem na podlaze, který představuje časoprostorovou linii. Cedulky s rozhledovými osami pomohou v orientaci v prostoru. Ukazují na důležitá okolní místa a jejich vzdálenost. Časové linie jsou na rozhledně tři. První představuje společenské události Kobylí v nejbližší době, druhá zase vzpomíná historické milníky obce. Poslední časová linie se svými otázkami obrací k samotným návštěvníkům rozhledny a reaguje na jejich životní období.

Kobylí vrch je vinicemi osázený kopec s pozvolným sklonem a rovinatým vrcholem. Výsledkem architektonické studie vyhlídky byl kruhový tvar rampy s pozvolným stoupáním do 7,6 metru nad okolní terén. Kruh symbolizuje životní cyklus přírody. Stezka tak jako osázený kopec pozvolna vyjde nad vinicemi, dá neopakovatelný rozhled návštěvníkům a vytvoří nové vzpomínky spjaté s místem, moravskými tradicemi a krajinou. Svislá nosná konstrukce je ocelová.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Z hlediska subtilních tvarů, potřebné tuhosti a trvanlivosti byla na rozhlednu použita, jak jsme již uvedli, ocelová konstrukce. Ta byla zvolena z důvodu finanční úspory a rychlosti výroby v modulovém segmentovém systému, který byl na místě sesazen na ocelové subtilní nohy. Samotné nohy odkazují na ocelové vinohradnické sloupky, aby stavba co nejvíce splynula s okolím. Nosná konstrukce rampy je pro svůj naturální vzhled celá obložená dřevěnými latěmi a trámovou dřevěnou podlahou, stejně jak dřevěné kmínky vinné révy, které obepínají ocelová lana vinohradů.

Z hlediska jakosti stavebních prací a materiálů byl kladen důraz na trvanlivost nosné ocelové konstrukce s možností výměny obložení dřevěných prvků. Zvláštní důraz byl kladen na použití stavebních materiálů s ohledem na typické vinařské okolí plné vinohradů.

Zvláštností ocelové konstrukce vyhlídky je její modul z identických podlahových segmentů. Pro dokonalost kruhového tvaru byla nosná konstrukce zábradlí z ocelových jeklů skružena ve dvou rovinách. Z toho důvodu byla také celá konstrukce testována a složena v tovární hale, aby bylo zajištěno dokonalé spojení všech součástí vyhlídky.

Z podkladů KEEO4DESIGN s. r. o.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí