Stojíme na počátku digitalizace prodeje oceli

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se v Praze uskutečnilo zasedání Eurometalu, mezinárodní organizace sdružující obchodníky s hutními materiály. Téměř stovka specialistů v oboru, ředitelé a klíčoví představitelé hlavních hráčů na trhu, projednávali nejnovější poznatky a trendy v oboru. Akce se konala v hotelu Grand Majestic Plaza a součástí doprovodného programu byly i oslavy 190. let výročí založení společnosti Ferona – generálního partnera. Dalším hlavním partnerem setkání pak byla společnost XOM Materials GmbH, která na trh přichází s evoluční myšlenkou možnosti prodeje hutních polotovarů prostřednictvím tzv. „on‑line digitální tržnice“. Tim Milde, COO (Chief Operations Officer) společnosti XOM Materials k tomu uvedl, že digitalizace se stává nevyhnutelným procesem i v případě prodeje hutních výrobků. Firmy by podle něj neměly zůstat dlouho stranou a měly by být hned na začátku tohoto procesu proto, aby jim „neujel vlak“. Jeho slova potvrdil i Georges Kirps – do 1. dubna generální ředitel Eurometalu. Ten naznačil, že ti, kteří budou digitalizovat již dnes, budou mít v budoucnu významnou konkurenční výhodu.

PREZENTACE DIGITÁLNÍ ON‑LINE „TRŽNICE“

Jak jsme již uvedli dříve, Tim Milde vystoupil s velice diskutovaným tématem, a to s možností prodeje hutních výrobků prostřednictvím on‑line platformy, resp. digitální tržnice. Ve svém vstupu tak naznačil směr, kterým se bude ubírat ocelářský průmysl v nejbližších letech poté, co budou implementovány ve větší míře IT technologie do výroby a distribuce. Tim Milde ve své přednášce na úvod popsal nevýhody aktuálního stavu obchodování s ocelí. „Dodavatelé hutního materiálu a hutních polotovarů využívají sice roky ověřené, ale konzervativní obchodní kanály. Mnohdy dochází k neefektivnímu využití kapacit na skladě a obchodníci mají zbytečně vysoké zásoby, a to díky omezené předvídatelnosti poptávek a nízké flexibilitě nákupu,“ uvedl T. Milde. Konvenční obchodování je podle něj často neprůhledné a vstupuje zde, mnohdy i negativně, lidský faktor. Následně zmínil i fakt, že digitalizace proniká do mnoha oborů a prodej oceli a dalších kovů by neměl stát stranou.

Digitalizace a on‑line prodej přes tomu určenou platformu by podle něj výše uvedené nedostatky měly eliminovat, celý proces zefektivnit a nabídnout obchodníkům s ocelí a kovy nové příležitosti a dosáhnout tak vyšších příjmů při dosažení úspor nákladů. Tržnice je podle zástupce otevřená 24 hodin denně, a sedm dnů v týdnu a denně je zásobováno „čerstvými“ výrobky – nabídkami. Prezentované on‑line tržiště se pomalu rozvíjí. V současné době se do procesu zapojilo cca 1 000 subjektů s celé Evropy, především zatím z řad dodavatelů hliníku. „Celá myšlenka bude o to úspěšnější, když se do procesu zapojí co nejvíce dodavatelů a potenciálních klientů, čili subjektů. Mimo hutní produkty bychom chtěli tržiště otevřít i pro dodavatele plastů či plastových výrobků,“ uvedl T. Milde.

DISKUZE O DIGITALIZACI PRODEJE

O jeho přednášce se pak diskutovalo nejen po skončení, ale i v předsálí plánovaných přestávek. „Informace o on‑line tržnici byla zajímavá, nicméně ocel se podle mě nedá prodávat zatím stejně jako mobilní telefon či pračka. Těch specifik, která charakterizují daný polotovar, je daleko více a bude důležité mít platformu nastavenou tak, aby se zde všechny nutné identifikační údaje uvedly. Nemůže stačit pouze vzorec „poptávaný profil/rozměry/hmotnost/cena“. Nabídky by pak byly prostě neporovnatelné,“ uvedl jeden z účastníků Eurometalu – Libor Černý, obchodní ředitel rourovny Arcelor Mittal Ostrava. „Toto vše je samozřejmě úkol pro programátory naší společnosti. V tomto směru neexistují žádná omezení, platforma je velice dynamická. Pokud mají být u konkrétního produktu desítky modulů pro klasifikace, pak je prostě nainstalujeme. Výhodou pro klienta je to, že mu nevznikají žádné náklady na vývoj a vylepšení této platformy. Aktualizace a nahrávání produktů do systému je velice snadné, pomoci předpřipravených šablon, které se dají uzpůsobovat potřebám u každého konkrétního výrobku zvláště,“ uvedl k tomu Tim Milde.

„Je to zajímavá myšlenka. Pokud se podaří vyřešit například otázku pojištění poptávky většího množství produktů, protože je asi rozdíl si před e‑shop koupit mobil nebo 100 tun kolejnic, a případně i storno závazné objednávky, když například v mezidobí od objednání zboží do dodání třeba naroste na trhu cena, může to fungovat,“ okomentoval přednášku Petr Olšanský, obchodní manažer firmy Stahlwerke Thueringen. Šéf firmy XOM Materials k tomu uvedl: „Poptávku lze samozřejmě (za jasně deklarovaných podmínek) odmítnout. Je taktéž jasné, že pokud někdo objednává stovky tun oceli, musí v rámci platformy existovat určitá záruka transparentnosti všech zúčastněných subjektů, ať již dodavatele tak i klienta. Na řadu přichází i otázka různých analýz rizik či pojištění takových obchodu a podobně.“

HEMAT TRADE OSTRAVA PODEPSAL NA EUROMETALU SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

Na českém trhu společnost XOM Materials GmbH zastupuje Joe Maxant, podle kterého stále více firem zvažuje využití této platformy. „Intenzivně probíhají jednání na toto téma s lídry na trhu,“ uvedl Joseph Maxant. A právě v předvečer konání konference Eurometal 2019 podepsali zástupci společností XOM Materials a Hemat Trade Ostrava smlouvu o spolupráci. Dodavatel hutních polotovarů vložil do „online tržnice“ svůj první produkt – železniční dvojkolí. „Očekáváme, že e‑commerce nám otevře nové možnosti především na zahraničních trzích. Tuzemský trh je malý a karty jsou prakticky rozdány. Elektronická tržnice je našim novým obchodním kanálem a věříme, že tímto způsobem se naše portfolio klientů rozšíří,“ uvedl Stanislav Matusik, předseda představenstva, Hemat Trade Ostrava. „Úniku dat či informací se neobáváme. Když si někdo u nás emailem zadá poptávku, stejně musíme odkrýt všechny karty. Zajímavá je nabízená úroveň digitalizace dat, on‑line přístup k fakturám a certifikátům, zpracování příchozích objednávek a poptávek. Systém umožňuje i řízení přepravních procesů,“ dodal Aleš Gerát, místopředseda představenstva Hemat Trade Ostrava. „Spolupráce má pro klienta i značný marketingový dopad. Povědomí o značce se dostane do celé Evropy. Projekt se rozjíždí zatím v EU a Švýcarsku. V letošním roce by se měly přidat i státy NAFTA (USA, Mexiko a Kanada) a další regiony budou následovat,“ dodal po podpisu smlouvy Tim Milde.

VÝBĚR Z DALŠÍCH PŘEDNÁŠEK EUROMETALU

Jan Moravec (ředitel korporátního auditu Ferona) hovořil o současné situaci a trendech v obchodu s ocelí ve střední Evropě a Alexander Siryk, ze společnosti Metal Consulting popsal vývoji trhu s ocelí v zemích bývalého SSSR. Obě přednášky demonstrovaly volatilitu v poptávce v posledních letech a definovaly hlavní vlivy, které vytvářejí nejistotu, čili Brexit, dovozní cla, zpomalování německé ekonomiky a nestabilitu v cenách hlavních komodit (šrot, železná ruda, ropa a neželezné kovy). Zajímavostí je například to, že největším importérem oceli do EU není Čína, ale Turecko – viz přiložený graf z přednášky (Matt Watkins, CRU). Velmi zajímavá byla přednáška Josu Pina Bilbaa ze švédské společnosti SSAB o trendech ve výrobě ploché oceli. Kromě výrobků na míru podle jejich použití nabízí i velmi zajímavou a užitečnou aplikaci Smart Steel pro sledování výrobního procesu i pro výpočet materiálových charakteristik oceli.

Související články