Články

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Na projekte prestavby futbalového štadióna FC DAC 1904 v Dunajskej Strede bol firmou HESCON s. r. o. použitý BIM model, či už pre projektovanie oceľových konštrukcií alebo aj pre iné profesie. HESCON s. r. o. patrí k zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko.

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Při navrhování a statickém posuzování modulárních staveb je potřeba zohlednit některá specifika a odlišnosti související se statickým působením nosné konstrukce tvořené vzájemně propojenými ocelovými kontejnery. 

Na skladování dešťové vody vyčlenil stát 100 milionů

Na skladování dešťové vody vyčlenil stát 100 milionů

V dubnu 2017 startuje program Dešťovka, který vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo chce cíleně podpořit a motivovat občany, aby šetřili s vodními zdroji. 

× Full - selfpromo