Články

O projektování budoucnosti se hovořilo v Krakově

O projektování budoucnosti se hovořilo v Krakově

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 proběhl v Krakově již 6. ročník odborné konference Projektování budoucnosti. 

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením.

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Na projekte prestavby futbalového štadióna FC DAC 1904 v Dunajskej Strede bol firmou HESCON s. r. o. použitý BIM model, či už pre projektovanie oceľových konštrukcií alebo aj pre iné profesie. HESCON s. r. o. patrí k zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko.

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Při navrhování a statickém posuzování modulárních staveb je potřeba zohlednit některá specifika a odlišnosti související se statickým působením nosné konstrukce tvořené vzájemně propojenými ocelovými kontejnery.