10 + 1 OTÁZKA PRO: Antonína Pačese, předsedu představenstva Excon a viceprezidenta České asociace ocelových konstrukcí

publikováno:
Antonín Pačes, předseda představenstva Excon a viceprezident České asociace ocelových konstrukcí. Antonín Pačes, předseda představenstva Excon a viceprezident České asociace ocelových konstrukcí.

Stejných 10 otázek určených pro různé vrcholové manažery z oblasti pozemního stavitelství. A jedna putovní navíc, tu předává respondent svému nástupci, na kterého posílá štafetu.

ŠTAFETA

Z čeho čerpáte energii, že jste schopen se neustále pouštět do nových projektů?

Základem je dělat, co vás baví, a pokud jde zároveň o zaměstnání, je to perfektní. Jakmile v projektu cítím příležitost něco vybudovat nebo změnit, naplňuje mě to energií, kterou se do něho snažím přenést, a je jedno, zda jde o projekční návrh nebo realizaci stavby. Nejdůležitější je vždy příprava celého projektu s ohledem na minimalizaci rizika.


 

1. Čím vším jste si profesně prošel, než jste se stal vrcholovým manažerem?

Po absolvování SPŠS jsem nastoupil do Hutního projektu jako konstruktér ocelových konstrukcí, kde jsem později při zaměstnání vystudoval ČVUT, fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Během skoro 20leté praxe jsem realizoval zejména stavby pro lehký a těžký průmysl, sport a kotvené stožáry či věže.

Na počátku 90. let jsme založili akciovou společnost EXCON a zabývali se projekční činností rozličných ocelových konstrukcí na tuzemském i zahraničním trhu. Od začátku jsem se věnoval obchodu a řízení společnosti jako ředitel a předseda představenstva. Největší růst společnost zaznamenala s výstavbou GSM sítí všech operátorů. V této oblasti jsme působili komplexně v celém procesu, tedy od výběru lokality, projekční přípravy, projednání stavebního povolení, realizace, kolaudace a předání zákazníkovi. Po skončení boomu v telekomunikacích jsme se věnovali komplexním dodávkám staveb převážně s ocelovými konstrukcemi a developerské činnosti.

V Exconu jsem stále, věnuji se obchodu a jsem předsedou představenstva.

2. Když sestavujete tým, co je pro vás prioritou?

Spolupodílel jsem se na výběru nové generace akcionářů společnosti EXCON a tehdy pro mě bylo důležité, aby se jednalo o odborníky, kteří mají chuť a odvahu rozvíjet firmu. Neméně podstatné pro mě bylo, aby dokázali spolupracovat, a to v našem případě splňovali všichni, neboť s námi pracovali 15 a více let.

3. Jak motivujete lidi, aby podali maximální výkon?

Sázíme na vnitřní motivaci. Snažíme se všem sdělit, kam směřujeme, aby se mohli připojit. Trpělivě vysvětlujeme každému jeho roli ve firmě a jeho přínos celku.

4. Vzpomenete si na nejkrizovější situaci ve firmě a způsob, jímž jste ji zvrátil?

Prvním vstupem firmy EXCON mezi výrobce ocelových konstrukcí bylo zakoupení závodu ZVU Chemie (později EXCON Steel) v roce 2002. Tento projekt byl úspěšný do doby, než se společnost dostala v roce 2014 do vážných problémů z důvodu neproplacené rozpracované výroby německým zákazníkem a skončila v konkurzu.

Od roku 2018 se stal EXCON opět výrobcem ocelových konstrukcí. Nová generace akcionářů vybudovala vlastní výrobu od nuly. Potřebovali, abychom jim financovali nákup strojů, a přiznám se, že jsme s tím bojovali, neboť před několika lety jsme šli na podobném projektu do velké ztráty. Jsem rád, že jsme se přes neúspěch v minulosti dokázali přenést a stroje jsme profinancovali. Byla by obrovská škoda připravit nastupující generaci o tuto příležitost.

EXCON

Zabývá se komplexní realizací ocelových konstrukcí již 32 let. Hlavním cílem je dokonale zvládnutý proces návrh–výroba–montáž. Od roku 2019 má vlastní výrobní zázemí. Rozvíjí i další produkty, například vývoj softwaru IS ALeX, diagnostiku ocelových konstrukcí, předpínání ocelových konstrukcí nebo ocelodomy.

5. Jakou zakázku bylo pro vaši společnost nejnáročnější zrealizovat?

Za celou historii společnosti jich bylo hodně. Vyzdvihl bych kompletní rekonstrukci ocelové konstrukce hlavního nádraží. Rekonstrukce probíhala za provozu, takže hlavní důraz kromě kvality byl kladen na harmonogram, protože výluky provozu nebylo možné měnit. Jelikož se jedná o národní kulturní památku, vše probíhalo pod přísným dohledem památkářů a každý detail byl podroben jejich kontrole. Celou akci jsme připravovali přibližně půl roku a většina detailů byla připravena, památkáři odsouhlasena ještě před zahájením stavby. Protože se jedná o nýtovanou konstrukci, při provádění jsme využili zkušeností z kompletní rekonstrukce Petřínské rozhledny a nabyté vědomosti nyní aplikujeme při rekonstrukci a dostavbě Průmyslového paláce na pražském výstavišti.

6. Jmenujte světovou stavbu, která vás nikdy nepřestane fascinovat a proč tomu tak je?

Je jich určitě více od pyramid až po současnost. Pokud bych měl jmenovat stavbu vybudovanou z oceli, vyzdvihnu Tower Bridge v Londýně a Golden Gate v San Franciscu. Měl jsem štěstí obě stavby na vlastní oči vidět. Když si představíte dobu a technické vybavení, v níž byly postaveny, není mi jasné, jak to zvládli v tak krátkém termínu.

7. Řeknete nám, co nyní čtete za knihu?

Ruskou mafii od Klímy, ale hlavně cvičím hlavu luštěním sudoku.

8. Kdybyste mohl cestovat v čase, se kterým architektem byste se chtěl setkat?

Z hlediska použití ocelových konstrukcí mě v současné době nejvíce zajímá Santiago Calatrava, jenž mistrně snoubí funkci architekta a oceláře. Jeho nápady jsou úžasné. Každá stavba má architektonický nápad a svými realizacemi vyzdvihuje přednosti ocelových konstrukcí.

9. Jak relaxujete po náročné práci?

Pokud to zdravotně jde, sportem. Ať už je to fotbal, golf, cyklistika, lyžování, nebo plavání. Rád také cestuji zejména do teplých krajin a tam odpočívám při golfu, tenisu a užívám si teplého moře. Hodně času trávím sledováním golfových turnajů i jiných sportovních pořadů v televizi.

10. Jaký byste po sobě chtěl zanechat odkaz

Během své profesní kariéry se nám podařilo vybudovat od nuly fungující společnost a byl bych velice rád, kdyby naši pokračovatelé navázali na vše dobré a dále EXCON rozvíjeli.

11. Bonusová otázka je na vás. Komu ji předáváte a na co se chcete zeptat?

Má otázka směřuje na Vlastimila Kaňovského do společnosti Ridera Stavební, s nímž jsem se setkal při rekonstrukci hlavního nádraží. Zajímalo by mě, jak hodnotí současnou situaci v bytové výstavbě a co očekává do budoucnosti? Vidíte možnost využití ocelových konstrukcí i v této oblasti?

Související články