10 + 1 OTÁZKA PRO: Ing. Pavla Chalupu, výrobního ředitele a člena představenstva VCES

publikováno:
autor:
Ing. Pavel Chalupa, výrobní ředitel a člen představenstva VCES. Ing. Pavel Chalupa, výrobní ředitel a člen představenstva VCES.

Stejných 10 otázek určených pro různé vrcholové manažery z oblasti pozemního stavitelství. A jedna putovní navíc, tu předává respondent svému nástupci, na kterého posílá štafetu.

ŠTAFETA

České stavebnictví prochází významnými změnami. Jakým směrem se vydá firma VCES jako jeden z významných hráčů stavebního trhu?

Jedním z velkých témat stavebnictví současnosti je snižování uhlíkové stopy. Skupina Bouygues, do které naše společnost patří, se zavázala snížit do roku 2030 svou uhlíkovou stopu o 50 % a do roku 2050 být uhlíkově neutrální.

Ve VCES se soustřeďujeme na čtyři hlavní oblasti, abychom cíle dosáhli. Zavádíme postupy validace výrobků s nižší CO2. Preferujeme výrobky s Environmentálním prohlášením o výrobku a použitím nízkouhlíkových stavebních materiálů, zejména u betonů a oceli. Také se začínáme orientovat na dřevostavby. V současné době připravujeme náš první projekt bytového domu s využitím CLT panelů. Neopomínáme ani oblast digitalizace, především pak využití BIM, a prefabrikaci, která si své místo nachází u vybraných typů projektů, jako jsou rezidenční projekty nebo hotely. Zajímá nás i robotizace a využití 3D tisku, které do stavebnictví začínají pronikat.


 

1. Čím vším jste si profesně prošel, než jste se stal vrcholovým manažerem?

Celou svou profesní kariéru jsem spojil se společností VCES, kam jsem nastoupil po absolvování Fakulty stavební VUT Brno v roce 2000 na pozici asistenta vedoucího výrobního závodu. Postupně jsem prošel všemi výrobními pozicemi přes stavbyvedoucího, vedoucího výrobního závodu, projektového manažera až po výrobního ředitele. Dva roky jsem také vedl oddělení technické přípravy výroby.

2. Když sestavujete tým, co je pro vás prioritou?

Při sestavování týmu je pro mě rozhodujícím faktorem vzájemná důvěra, respekt, schopnost táhnout za jeden konec provazu a samozřejmě nadšení pro stavařinu. V rámci týmu také musí každý člen znát svou roli a úlohy.

3. Jak motivujete lidi, aby podali maximální výkon?

Pominu-li finanční stránku, velkou roli v motivaci hrají vztahy v týmu budované na vzájemné důvěře, komunikace se zaměstnanci a poskytování průběžné zpětné vazby. Důležité je i dávat příležitosti k osobnímu, odbornému a kariérnímu růstu. Zakládáme si na tom, že ve firmě máme řadu kolegů, kteří začali „od píky“ a postupně vyrostli do manažerských pozic.

4. Vzpomenete si na nejkrizovější situaci ve firmě a způsob, jímž jste ji zvrátil?

K nejtěžším obdobím patřilo rozhodně období hospodářské recese po roce 2010. Naštěstí jsme v té době měli za sebou restrukturalizaci společnosti a drželi se naší strategie dlouhodobě dosahovat ročního obratu okolo 2 až 2,5 miliardy korun. Na tuto úroveň jsme měli nastavené výrobní kapacity a na rozdíl od některých našich konkurentů jsme se tak mohli vyhnout propuštění zaměstnanců.

VCES

Stavební a developerská skupina zaměřená na realizaci významných průmyslových a rezidenčních projektů, staveb občanské vybavenosti a vodohospodářských staveb. Zajišťuje jejich výstavbu a prostřednictvím sesterské společnosti Linkcity Czech Republic se stará i o komplexní development investičních záměrů svých klientů.

5. Jakou zakázku bylo pro vaši společnost nejnáročnější zrealizovat?

Nejnáročnějšími a zároveň největšími zakázkami pro naši společnost byly dva projekty ze segmentu průmyslových staveb. Šlo o objekt lakovny v areálu nové automobilky Jaguar Land Rover v Nitře a výrobní závod Nexen Tire v Žatci. Z dalších projektů bych zmínil obchodní centra Breda & Weinstein v Opavě a Centrum Černý Most v Praze.

6. Jmenujte světovou stavbu, která vás nikdy nepřestane fascinovat. A proč tomu tak je?

Letošní rok se mně podařilo s rodinou navštívit Milán s jeho římskokatolickou katedrálou Narození Panny Marie neboli milánský dóm. Zaujala mě nejen svojí velikostí, ale také neuvěřitelně precizním zpracováním kamene, který byl použit při stavbě, a i samotnou realizací jejího budování. Jedná se o dílo generací – stavba byla zahájena koncem 13. století a dostavěla se až v 19. století. Ukrývá mnoho skvostných uměleckých děl vysoké hodnoty a návštěvníkům bere dech.

 

Pavel Chalupa: „Kdybych mohl, rád bych se setkal s Frankem Lloydem Wrightem, jehož dům Fallingwater považuji za zcela unikátní splynutí budovy s okolní přírodou.“

 

7. Řeknete nám, co nyní čtete za knihu?

Vzhledem k pracovní vytíženosti mi moc času na klasickou beletrii nezbývá. Když se mi ale podaří nějakou volnou chvilku najít, rád si přečtu knihu vztahující se k mým zálibám, kterými jsou příroda, umění a myslivost. Aktuálně mám na stole novou knihu od Ing. Zdeňka Auerswalda, která se jmenuje František Liebl – lesník s paletou a štětcem.

8. Kdybyste mohl cestovat v čase, se kterým architektem byste se chtěl setkat?

Rád bych se setkal s Frankem Lloydem Wrightem, jehož dům nazvaný Fallingwater (Vodopád) považuji za zcela unikátní splynutí budovy s okolní přírodou.

9. Jak relaxujete po náročné práci?

Nejlépe si odpočinu v přírodě s rodinou a také s přáteli.

10. Jaký byste po sobě chtěl zanechat odkaz?

Každý architekt, projektant i stavitel touží podílet se na realizaci alespoň jedné stavby, u níž se lidé i po letech zastaví a budou o ní diskutovat. To je i můj případ.

11. Bonusová otázka je na vás. Komu ji předáváte a na co se chcete zeptat?

Rád bych položil otázku Ing. arch. Pavlu Vrbovi, řediteli společnosti a předsedovi představenstva Alfaprojekt Olomouc.

Jak vidíte z pozice architekta budoucnost ve vývoji rozvoje měst a dále potom složitost legislativních procesů v naší republice?

Související články