10 + 1 OTÁZKA PRO: Ing. Lukáše Churavého, vedoucího oddělení Konstrukce ve FEMONT OPAVA, člena výboru ČAOK

publikováno:
autor:
Lukáš Churavý, vedoucí oddělení Konstrukce ve FEMONT OPAVA, člen výboru ČAOK. Lukáš Churavý, vedoucí oddělení Konstrukce ve FEMONT OPAVA, člen výboru ČAOK.

Stejných 10 otázek určených pro různé vrcholové manažery z oblasti pozemního stavitelství. A jedna putovní navíc, tu předává respondent svému nástupci, na kterého posílá štafetu.

ŠTAFETA

Dnes je hodně medializovaná problematika BIM. Jak se díváte na implementaci a další vývoj v segmentu ocelových konstrukcí a hal?

Snažím se problematiku BIM sledovat a vnímám ji jako velkou výzvu do budoucna. Obor ocelových konstrukcí má, i s ohledem na využívané softwarové prostředí, dobrou startovací pozici.

Nicméně vnímám, že celý proces realizace BIM bude v oblasti pozemních staveb náročný na finanční i lidské zdroje. Jde o faktory, které v nejbližší době budou brzdou rychlejší implementace BIM do praxe.


 

1. Čím vším jste si profesně prošel, než jste se stal vrcholovým manažerem?

Ve společnosti FEMONT OPAVA pracuji více než 20 let. Po vysoké škole jsem nastoupil na pozici konstruktéra. Postupně jsem prošel pozicemi projektanta, statika až na současný manažerský post, kde mám na starosti technické záležitosti ve společnosti.

2. Když sestavujete tým, co je pro vás prioritou?

Sestavit úspěšný tým je náročná disciplína. Důležité jsou pro mě vlastnosti jako korektnost, respekt, odpovědnost a ochota spolupracovat. I s využitím osobního přístupu se snažím stmelit tým z erudovaných kolegů a dravého mládí, které přispívá k dalšímu rozvoji firmy.

3. Jak motivujete lidi, aby podali maximální výkon?

Na výkon má vedle hmotné motivace významný vliv i způsob vzájemné komunikace a nálada v týmu.

Při plnění pracovních úkolů se snažíme lidem dávat dostatek volného prostoru pro jejich invenci a samostatný přístup.

4. Vzpomenete si na nejkrizovější situaci ve firmě a způsob, jímž jste ji zvrátil?

Nejkrizovější pro naši společnost bylo období globální hospodářské krize v roce 2009, kdy docházelo k razantním škrtům a úsporným opatřením. Museli jsme se rozloučit s nemalou částí našich zaměstnanců. Nicméně provedení úsporných opatření a rychlost, s jakou byly provedeny, pomohly společnosti k relativně rychlé stabilizaci.

FEMONT OPAVA

Společnost se specializuje na výrobu ocelových konstrukcí. Na trhu působí více než 30 let. Za dobu své existence se vyprofilovala do pozice jednoho z nejvýznamnějších tuzemských výrobců ocelových konstrukcí hal. Výstavbu hal je schopná realizovat i formou generální dodávky. Daří se jí také úspěšně etablovat i v segmentu ostatních konstrukcí pozemních staveb, kde velký důraz klade na sofistikované řízení výroby a inovace v rámci nabízených řešení a služeb.

5. Jakou zakázku bylo pro vaši společnost nejnáročnější zrealizovat?

Nejnáročnějším projektem naší společnosti jednoznačně byla realizace víceúčelové sportovní haly v Opavě. Stavbu haly pro 3 000 diváků s hotelovou částí jsme zrealizovali na přelomu let 2002–2003 jako generální dodavatel za necelých 15 měsíců. Tehdy jsme ještě neměli zdaleka tolik zkušeností s generální dodávkou staveb, jako tomu je dnes.

6. Jmenujte světovou stavbu, která vás nikdy nepřestane fascinovat. A proč tomu tak je?

Už od studentských let mě fascinovala stavba Eiffelovy věže v Paříži. I přesto, že v průběhu let vznikla spousta krásných a mimořádných staveb, Eiffelova věž mě jako oceláře nikdy nepřestane fascinovat.

7. Řeknete nám, co nyní čtete za knihu?

Četbu knih vnímám jako relax po práci. Aktuálně mám rozečtenou knihu Sněžný měsíc od Michaely Klevisové.

8. Kdybyste mohl cestovat v čase, se kterým architektem byste se chtěl setkat?

Určitě by pro mě bylo zajímavé setkání s renomovaným architektem Ludwigem Mies van der Rohe, který byl jedním z průkopníků moderní architektury.

9. Jak relaxujete po náročné práci?

Volný čas se snažím trávit s rodinou a přáteli, a pokud sportuji, jezdím na kole nebo in-line bruslích. Také velmi rád lyžuji.

10. Jaký byste po sobě chtěl zanechat odkaz?

Po profesní stránce bych byl rád vnímán jako člověk, který se podílel na rozvoji firmy a pomohl jí posunout se o kus dál.

11. Bonusová otázka je na vás. Komu ji předáváte a na co se chcete zeptat?

Rád bych položil otázku Ing. Pavlu Chalupovi ze společnosti VCES.

České stavebnictví prochází výraznými změnami. Jakým směrem se vydá společnost VCES jako jeden z významných hráčů stavebního trhu?

Související články