10 + 1 OTÁZKA PRO: Ing. Vlastimila Kaňovského, předsedu představenstva Ridera Stavební

publikováno:
autor:
Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva Ridera Stavební. Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva Ridera Stavební.

Stejných 10 otázek určených pro různé vrcholové manažery z oblasti pozemního stavitelství. A jedna putovní navíc, tu předává respondent svému nástupci, na kterého posílá štafetu.

ŠTAFETA

Zajímalo by mě, jak hodnotíte současnou situaci v bytové výstavbě a co očekáváte do budoucnosti? Vidíte možnost využití ocelových konstrukcí i v této oblasti?

Bytová výstavba prochází v současnosti recesí. Kdo bydlet potřebuje, bydlení si nemůže dovolit z důvodu vysokých cen bytových jednotek a úrokových sazeb hypotečních úvěrů, dále pak vysokých cen stavebních materiálů a energií potřebných k jejich výrobě. Pokles nové výstavby v Praze činí téměř 70 % a v jiných městech není situace o moc lepší. Řada developerů vyčkává s realizacemi a projekty pozastavují. Pokud se developerský projekt zahájí, staví se pro fondy kvalifikovaných investorů, kteří investují do nájemního bydlení. Do nájemního bydlení investuje například už i církev. Míra nadhodnocení ceny bytů je v Česku rekordní a kupovat byt nedává smysl ani z pohledu investičního. V letošním roce dojde k další korekci cen bytů, jako tomu bylo ke konci minulého roku. Nebude se však jednat o výrazný propad, mzdy nadále rostou a nezaměstnanost se nezvyšuje. Na cenu bytových jednotek bude mít vliv i myšlení mladých lidí. V zahraničí nechtějí vlastnit byt či dům, mají zájem o dostupné nájemní bydlení. To jen my v Česku máme zakořeněnou představu o nutnosti vlastnictví bytu či rodinného domu.

Stavební ocel má ve stavebnictví své pevné místo. Je tomu rovněž i na stavbách pro bydlení – v konstrukcích nástaveb, ale i ve speciálních nosných konstrukcích. Ty se kupříkladu využily při výstavbě bytového domu nad Strahovským tunelem v Praze.


 

1. Čím vším jste si profesně prošel, než jste se stal vrcholovým manažerem?

Po absolvování oboru geotechnika na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, jsem nastoupil do společnosti Subterra v Praze. V divizi 1 jsem začínal jako dělník a následně mistroval na výstavbě podzemních kolektorů v centru Prahy. Mojí první řízenou stavbou se stala realizace podzemních zakladačových garáží ve Škodově paláci. V Subteře jsem strávil celkem 15 let v různých pozicích od stavbyvedoucího, vedoucího přípravy, obchodního náměstka divize až po zástupce obchodního ředitele společnosti. Rád na ta léta vzpomínám, stejně jako na projekt tunelu Klimkovice nebo Tuhobić, tunelovou část Nového spojení, tunely metra na trase Ca další stavby jako například kolektorizaci měst Brno a Ostrava.

Ve vrcholovém managementu působím od roku 2008. Nejdříve osm let ve společnosti NAVATYP (později Prominecon) a tři roky ve společnosti KLEMENT. Na jaře roku 2019 jsem se seznámil s majitelem skupiny Ridera Václavem Daňkem a po 25 letech strávených v Ostravě a dalších 25 letech v Praze jsem ve své profesní kariéře spojil obě města v Ridera Stavební.

2. Když sestavujete tým, co je pro vás prioritou?

Každá osoba musí mít v týmu svou roli a vytvářet činnost, která firmu posouvá kupředu. V týmu se musí všichni mezi sebou respektovat a navzájem spolupracovat. Za důležité rovněž pokládám, abychom si vzájemně nelhali, nepřekrucovali výsledky a nebáli se přiznat k neúspěchu.

V minulých dvou letech jsme v představenstvu postupně postavili nový management v divizích v Praze a Ostravě. Podařilo se, už nemáme ve firmě dvě vzdálená hřiště a dva neznámé týmy. Spolupráce je znát na všech stupních řízení společnosti.

3. Jak motivujete lidi, aby podali maximální výkon?

Pro motivaci zaměstnanců pokládám za důležité mít pořádek ve firmě. Myslím tím srozumitelný organizační a podpisový řád. Neméně důležitý je také prémiový řád. Nadstandardní výsledek či nadzisk musí být mimořádně odměněn. Když už dáte zaměstnanci šanci, potřebuje mít odpovědnost a pravomoce. Jinak se nebude ve firmě cítit komfortně a práce ho nebude nijak naplňovat.

4. Vzpomenete si na nejkrizovější situaci ve firmě a způsob, jímž jste ji zvrátil?

Velmi nerad vzpomínám na situaci, kdy společnosti Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Envi na sebe podaly návrh na insolvenci, dlužily nám desítky milionů a na stejné peníze čekala fronta našich dodavatelů. Jednání o uznání dluhu a splátkových kalendářích s těmito firmami opravdu nebyla jednoduchá. Stačilo málo a mohli jsme skončit v insolvenci také. Podařilo se však všechny přesvědčit a společnost KLEMENT situaci ustála.

RIDERA STAVEBNÍ

Společnost si zakládá na více než 60leté tradici. Patří mezi nejstarší stavební společnosti v moravskoslezském regionu. Původně se jednalo o státní podnik Bytostav Poruba. V pozemním stavitelství se zaměřuje na bytové a občanské stavby pro privátní a veřejný sektor v regionech Praha a Moravskoslezský kraj. Ridera Stavební je součástí skupiny Ridera, která je jedním z největších dodavatelů uhlí pro energetický průmysl i domácnosti v České republice a do podnikatelského portfolia kromě prodeje pevných paliv, stavebnictví a vlastních developerských projektů patří rovněž recyklace stavebního odpadu a obchod s kamenivem.

5. Jakou zakázku bylo pro vaši společnost nejnáročnější zrealizovat?

Jednoznačně se jedná o projekt Rezidence Oliva v pražské Michli pro PASSERINVEST GROUP. Tak architektonicky náročnou stavbu Ridera ještě nerealizovala. Při jízdě magistrálou vystupuje nad všechny objekty a nenechá vás bez ohlédnutí na její skleněnou fasádu. Stavba je unikátní svým tvarem, proskleným pláštěm i střechou, velkorysým vnitřním atriem s panoramatickými výtahy a dalšími prvky nadčasového designu. Pevně věřím, že se nám za realizované dílo podaří získat některé z významných ocenění. Nejen stavba, ale celý projektový tým si to rozhodně zaslouží.

6. Jmenujte světovou stavbu, která vás nikdy nepřestane fascinovat. A proč tomu tak je?

Zamiloval jsem si Barcelonu a její stavbu Sagrada Família. Fascinuje mě způsobem provedení, svou velikostí, délkou výstavby, způsobem financování a hlavně úsilím, které je potřeba k vytvoření takového díla, jež je i v dnešní době velkou výzvou pro stavaře. Doporučuji všem se přesvědčit osobně. Slova nemohou popsat sílu této stavby.

7. Řeknete nám, co nyní čtete za knihu?

Přiznám se, že na čtení knih vůbec nejsem. Jsem zaměřen spíše na odborné a technické články, žádná beletrie. Jako každý druhý v této zemi čtu v současné době o fotovoltaice.

8. Kdybyste mohl cestovat v čase, se kterým architektem byste se chtěl setkat?

S německým architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, podle jehož návrhu se na sklonku dvacátých let minulého století postavila Vila Tugendhat. Německý architekt byl jednou z hlavních postav funkcionalismu a já tuto čistou a funkční architekturu obdivuji. Brněnskou vilu se mi podařilo navštívit před sedmi lety a rád bych si v blízké době prohlídku opět zopakoval. Na 20. léta minulého století je to stavba s moderními konstrukčními prvky, jaké známe ze současné doby.

9. Jak relaxujete po náročné práci?

V současné době již druhým rokem relaxuji stavbou rodinného domu pro mého syna. Stavbu realizujeme dodavatelským způsobem po jednotlivých profesích a společně ji dozorujeme. Jde o neskutečný relax, náramně si čistíme hlavu od každodenních řešení problémů. Až dům zkolaudujeme, vrátím se rád za kamarády do pedálů na silničku.

10. Jaký byste po sobě chtěl zanechat odkaz?

Ve skupině Ridera se začínají rozvíjet vlastní developerské projekty. Jsem rád, že mohu být u nově vznikajících projektů. Bytová výstavba a rezidenční bydlení ve vás zanechává jiné vzpomínky než dopravní či občanské výstavby. Jedná se o nejnáročnější obor stavebnictví vzhledem k nedodělkům a klientským změnám. Nemám ambice zanechat po sobě nějaký odkaz. Mě osobně potěší, že se při procházce Prahou nebo Ostravou budu moci pochlubit, že jsem se podílel na konkrétních projektech, včetně realizací bydlení pro lidi.

11. Bonusová otázka je na vás. Komu ji předáváte a na co se chcete zeptat?

Rád bych položil otázku Lukáši Churavému ze společnosti FEMONT OPAVA. Dnes je hodně medializovaná problematika BIM. Zajímal by mě jeho pohled na implementaci a další vývoj v segmentu ocelových konstrukcí a hal.

Související články