Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Při navrhování a statickém posuzování modulárních staveb je potřeba zohlednit některá specifika a odlišnosti související se statickým působením nosné konstrukce tvořené vzájemně propojenými ocelovými kontejnery. 

Súčasný stav spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Súčasný stav spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Spriahnuté oceľobetónové mosty výhodne využívajú priaznivé vlastnosti ocele a betónu. Príspevok obsahuje niektoré odporúčania a informácie pre optimálny návrh tohto typu mostov, zároveň ilustrované na reprezentatívnych nedávnych realizáciách.