Výroba ocelové „čepice“ SKY PARK Residence v Bratislavě

Finální vzhled ocelové konstrukce a Exoskeletu Finální vzhled ocelové konstrukce a Exoskeletu

Ocelové konstrukce na projektu SKY PARK Residence představují nosný konstrukční prvek, který slouží pro opláštění budovy speciálními panely tzv. Exoskeletu. Prostorově tvarované dílce ze sklovláknobetonu – GRC jsou dominantním architektonickým prvkem SKY PARK Residence, což je administrativně rezidenční čtvrť na bratislavském Starém Městě. Projekt s rozlohou 5,5 hektaru realizuje firma Penta Real Estate na území bývalé průmyslové čtvrti Čulenova. Ocelové konstrukce taktéž zastřešují tyto věže, a proto jsou výstižně označovány jako „čepice“. V článku se zaměříme na výrobu a montáž ocelových konstrukcí zastřešení.

PRIMÁRNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE – PAPRSKY A PRSTENCE

Ocelové konstrukce zastřešují objekty o půdorysném rozměru 45 × 26 metrů. V příčném řezu má konstrukce tvar poloviny elipsy o výšce 11 metrů. Paprsky z trubek 273 × 8 mm mají funkci sloupů a jsou kotveny do železobetonového nosného skeletu objektu do zabetonovaných kotevních desek a do vrchního prstence. Prstence představují svařené truhlíkové nosníky průřezu obdélníku s rozměry 400 × 280 mm a 180 × 250 mm, které jsou svařené z plechů P8 až P16. Vzhledem k tomu, že nosníky jsou ve svislém směru natočeny, jsou stojiny a pásnice nosníků tvořeny částí povrchu jehlanu. Montážní spoj truhlíků a paprsků je šroubový – přes čelní desky.

Ve výrobní dokumentaci byly eliptické tvary nahrazeny částmi kruhových oblouků s plynulou návazností v místech změny radiusů těchto oblouků. Při kreslení výrobní dokumentace byly zohledněny skutečné rozměry železobetonového skeletu, a díky tomu
byly „čepice“ překresleny na míru pro každou věž zvláště.

Transport paprsků se realizoval nadrozměrnou přepravou šířky 4,2 metru – v transportních přípravcích zkonstruovaných podle přepravovaných paprsků.

SEKUNDÁRNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE – LAMELY

Po obvodu celé střechy jsou v polích mezi paprsky umístěny (v 10 výškových úrovních) lamely. Průřez tvoří pětiúhelník z profilu jackel (100 × 100 × 5 mm) a trubka 27 × 4 mm – vše propojeno s plechy P5. Lamely jsou mezi jednotlivými paprsky podepřeny vzpěrami z trubek 114 × 6 mm kotvenými do prstenců.

Protikorozní ochrana
Ochrana ocelové konstrukce proti korozi je zajištěna nátěrem, který byl navržen podle EN ISO 12944 (pro korozní prostředí C3, odstín laku je RAL 9001) s životností více než 15 let. Dodavatelem je společnost Hempel.

MONTÁŽ

Montáž ocelové konstrukce probíhala ve třech fázích. Jako první se namontoval prstenec, umístěn v nejvyšším bodě, který je podepřen osmi sloupy z trubek 168 × 5 mm. V další fázi se osadily paprsky a prstence po obvodu celého objektu. Po předání primární ocelové konstrukce pro montáž pohledových panelů Exoskeletu se realizovala poslední fáze, a to montáž sekundární konstrukce – lamel.

ZÁVĚR

Požadavky na kvalitu výroby a pohledové vlastnosti ocelových konstrukcí byly velmi vysoké. Standard kvality jednoznačně nastavil, že všechny vzorky či dílenské sestavy byly před zahájením následných prací a činností odsouhlaseny objednatelem. I přes všechna uvedená specifika pro výrobu náročné ocelové konstrukce se firmě Signum podařilo dodávky na stavbu realizovat v požadovaných termínech a kvalitě. Celková hmotnost ocelové konstrukce pro každou věž činí cca 90 tun. V současné době (listopad 2019) je ukončena montáž první z věží. Areál bude po dokončení zahrnovat celkem pět budov o výškách 89, 116 a 3 × 108 metrů. První tři by měly být dokončeny v průběhu roku 2020.

Ing. Pavol Izsóf
Signum spol. s r. o.

Související články