„Funkční střecha je závislá na provedení detailů a na šikovnosti izolatérských rukou, které detaily opracují,“

Bc. Michal Hauer Bc. Michal Hauer

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Bc. Michal Hauer, obchodní ředitel ve společnosti FALK, spol. s r. o., která v rámci projektu Bubenská realizovala obsáhlou část této rekonstrukce, a to zastřešení.

Vaše firma je známá z velkého množství dodávek pro různé objekty. Zmínit můžeme například (a v našem časopise nedávno popisované) obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích nebo rekonstrukci střech Šporkovského paláce v Praze. V čem byl aktuální projekt Bubenská z Vašeho pohledu technicky složitý, zajímavý, netradiční?
Zcela určitě délkou samotné realizace. Na začátku loňského roku jsme započali s přípravou celé realizace ve spolupráci s naším objednatelem, kterým byl Metrostav a. s., a až v těchto týdnech probíhá postupné předávání jednotlivých střech investorovi stavby. Projekt rekonstrukce objektu Bubenská patří přesně k těm složitým stavbám, u kterých je zapotřebí nepodcenit přípravu a plánování. Podle mého názoru není snadné pro žádnou stavební firmu našeho zaměření a velikosti na jednom místě takto „zakořenit“, protože souběžně se realizují jiné rozpracované projekty na různých místech republiky.

Jste dodavateli zastřešení. Jaký byl v rámci Bubenské vlastně zvolen systém?
V úplném začátku (v létě 2018) si nás tehdy potencionální objednatel pozval k tomu, podílet se na finální podobě střešních skladeb. V konečném výsledku byla zvolena skladba se spádovými klíny z polystyrenu.

Vy jste řešili i všechny klempířské části střechy?
Místo této části jsme se domluvili s naším objednatelem na realizaci finálních povrchových úprav střech. Naše společnost proto zajistila, mimo střešních souvrství, také montáž všech betonových dlažeb na rektifikovaných terčích a na montáži praného kačírku. Montovali jsme jen systémové klempířské prvky, které potřebujeme pro naše izolační práce.

S čím jste se museli vyrovnat ještě před zahájením prací?
Jednoznačně s koordinací s ostatními profesemi. Budova navíc stojí u frekventovaných komunikací i u páteřní silnice vedoucí na vytížený Hlávkův most. Jako každý dodavatel jsme nutně museli vyřešit logistiku přesunu našich pracovníků a především všech našich materiálů. Chtěl bych poděkovat celému realizačnímu týmu a zvláště pak kolegům Pavlu Šeflovi a Janu Šítovi, kteří byli od samého začátku na tomto projektu a v podstatě ho řídili.

Přibližte trendy v oblasti hydroizolací střech rekonstruovaných objektů.
Odsouhlasené skladby byly z ekonomického hlediska pro investora stavby nejvhodnější variantou a z hlediska našeho pohledu izolatérů nám umožnily od první aplikované vrstvy kontinuální a nepřerušovanou montáž, až po vrchní hydroizolaci. Podobný typ skladeb je za posledních deset let stále běžnější a můžeme ho označit jako určitý trend.

Jaký hydroizolační materiál byl vlastně na Bubenské využitý, přibližte krátce technické parametry.
Jednalo se o variaci dvou nejčastěji používaných hydroizolačních materiálů. Na nejvrchnější střeše bylo z technologického hlediska přistoupeno k aplikaci vrchních asfaltových pásů. Vrchní asfaltové pásy byly také použity na střeše ke Strossmayerovu náměstí. Na ostatních střechách byla aplikována vrchní hydroizolace z měkčené PVC fólie vhodné pod zatěžovací vrstvy.

Velkou výzvou pro realizátory plochých střech jsou prostupy. Jak to bylo v případě Bubenské?
Zcela s Vámi souhlasím. Funkční střecha je závislá na provedení detailů a na šikovnosti izolatérských rukou, které detaily opracují. Na některých střechách bylo značné množství prostupů a koordinace byla velmi složitá. Některé dokončené prostupy se musely přesouvat, jiné zase rušit a další provádět do hotové skladby. Na projektu Bubenské jsme také dodávali a montovali záchytné body s celým systémem proti pádu osob. V tomto případě jsme přistoupili k dodávce systémových tvarovek, které nám usnadnily zaizolování kotev záchytného systému. Některé jiné typické prostupy ve fólii jsme izolovali systémovými tvarovkami, ukončili je tmelem a páskou a u nestandardních prostupů jsme si museli poradit pomocí detailové fólie, lištami, tmelem a páskou.

Na jakých větších zakázkách nyní pracujete?
Potěšilo mě, že jsme uspěli při výběrovém řízení na projektu Bubenská i vzhledem k tomu, že mým zájmem v soukromí je meziválečná moderní architektura a tento projekt je další významnou stavbou tohoto období. Ale je to jen jeden projekt z desítky dalších, na kterých se podílíme.

S potěšením bych uvedl, že si nás v letošním roce vybral generální dodavatel BAUING KV s. r. o. pro rekonstrukci střech hotelu Thermal v Karlových Varech. V současné době máme rozpracované další projekty střech a fasád na bytových, nemocničních, obchodních či logistických objektech.

Jak se díváte na aktuální situaci a vývoj na trhu ve vaší oblasti v souvislosti s pandemii koronaviru?
Na aktuální vývoj pandemie se dívám zatím ze zdravotního hlediska, vzhledem k tomu v jakém období spolu rozhovor vedeme. Jakmile zvládneme celou situaci a budeme všichni opět „lépe dýchat“ a nebudeme se obávat o zdraví svých blízkých, kolegů v práci či našich obchodních partnerů, budeme pracovat dále s vědomím, že kvalita služeb a komunikace jsou hlavním předpokladem pro prosperitu a fungování společnosti FALK, spol. s r. o. na stavebním trhu.

Související články