Přeložky kanalizačních sítí pod Waltrovkou

Přeložka kanalizační stoky byla realizována hornickým způsobem Přeložka kanalizační stoky byla realizována hornickým způsobem

Kromě metra a široké škály objektů, jako jsou atomové kryty, katakomby a historická sklepení, je pražské podzemí protkáno kanalizačními stokami. Na jedné z nich v Praze 5 pracoval tým Střediska inženýrských sítí a podzemí divize 1 stavební společnosti Metrostav a.s. Konkrétně šlo (v souvislosti s výstavbou další etapy moderního administrativního areálu Waltrovka) o přeložku kanalizační stoky. Celková délka překládané stoky DN1000 činila 541 metrů při použití železobetonového potrubí. Přeložka byla z důvodu velkých hloubek kanalizace (až 11 metrů) realizována zčásti hornickým způsobem. Kromě toho na stavbě probíhala pokládka hlavní kanalizační stoky a jednak postupné přepojování bočních kanalizací.

Stanislaw Rybczyński

V rámci této investice působil na pozici stavbyvedoucího Ing. Stanislaw Rybczyński ze zmíněného střediska, kterého jsme požádali o krátké doplňující informace.

Můžete přiblížit našim čtenářům časový harmonogram prací?
Harmonogram prací byl opravdu velmi napnutý. Vždyť práce na přeložce kanalizace jsme začali ke konci září 2020 a termín dokončení stavby byl stanoven již na polovinu června 2021.

Práce probíhaly bez přerušení funkce kanalizační stoky?
Ano, práce probíhaly za plného provozu stávající kanalizace vedené na tomto území. Měli jsme provedeno několik obtoků na stoce, tak abychom si co nejvíce vod odklonili mimo naše stavěné objekty.

Popište krátce v textu zmiňovaný „hornický“ způsob realizace přeložky. Co je na něm specifičtějšího, než u jiných způsobů?
Hornický způsob použitý při realizaci na této stavbě je z principu bezvýkopová metoda prováděná převážně ve velkých hloubkách. Provádí se tam, kde se už finančně nevyplatí klasický výkop, nebo můžeme výkopem ohrozit nějaké stávající sítě, či okolní stavby. Technologie provádění ražby je realizována čistě pomocí ručních sbíjecích kladiv, protože do profilu 4,91 m2 se nám žádná větší mechanizace nevejde. Odvoz materiálu z čelby byl prováděn pomocí pásového dumperu a těžba probíhala pomocí otočného výložníkového jeřábu OVJ 75.1.

Co vše tvoří takovou přeložku?
Standardní přeložka kanalizace je postavena z převážné většiny z prefabrikovaného potrubí DN1000 s čedičovou výstelkou ve dně. Oblouky na stoce a větší kanalizační objekty jsou zděné z kanalizačních a čedičových cihel. Pokládka probíhá klasicky do vykopaného výkopu, buď svahovaného, či paženého pomocí pásového bagru. Hornický způsob v našich malých profilech, jak jsem psal dříve, je prováděn ručně. Pro zapažení jam a štol požíváme pažnice UNION, hajcmany a různé U a I profily

Narazili jste při práci třeba na nějaký zajímavý nález?
Při výkopech jsme narazili pouze na starou nivu Radlického potoka. Jinak v celém areálu dříve byly vystavěny haly, garáže a zázemí pro bývalou strojírenskou fabriku Walter.