Main - Město a světlo

Společnost Energovod CZ se stala novým členem ČAOK

V polovině letošního roku se Česká asociace ocelových konstrukcí rozrostla o nového řádného člena, kterým se stala společnost Energovod CZ, a. s. Zároveň jí byl udělen status výrobce ocelových konstrukcí. Nyní tedy tvoří asociaci celkem 55 subjektů, z nichž je 46 řádných a 9 přidružených členů. Jejich kompletní seznam je k dispozici na www.caok.cz.

Energovod CZ, a. s.

Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti Energovod CZ v sobě zahrnuje dva závody. Potenciál závodů výroby a montáže ocelových konstrukcí sahá od malých konstrukcí až po středně těžké či těžké konstrukce, a to ve třídě provedení EXC3. Používány jsou materiály od běžných konstrukčních ocelí až po otěruvzdorné oceli, popř. austenitické nerez oceli a speciální slitiny. Svařování probíhá metodami 111, 135 a 141. Svářeči jsou držiteli certifikátů dle ČSN EN 287-1, dozor je zajištěn vlastním svářecím inženýrem, technologem a inspektorem (IWE). Společnost disponuje vlastním personálem v oblasti vizuální, ultrazvukové a penetrační kontroly a odborníky protikorozní ochrany KTG-C. Přidanou hodnotou výroby ocelových konstrukcí je řada možností protikorozní povrchové ochrany, otryskávání abrazivem v tryskacím boxu, prášková lakovna, sklad barev s míchacím zařízením a vlastním prostorem pro nanášení barev nebo možnost žárového zinkování.

V oblasti strojírenské výroby se Energovod CZ profiluje také v oborech přesného třískového obrábění a zámečnických prací. Kromě toho společnost zajišťuje na specializované lince výrobu, opravy a repase válečků pro dálkovou pásovou dopravu. V rámci výrobních procesů poskytuje Energovod CZ odborné návrhy pro použití vhodných materiálů, návrhy způsobu obrábění i tepelné a povrchové úpravy výrobků. Vzhledem ke vlastnictví specifického strojního vybavení nacházejí produkty firmy uplatnění v těžebním a důlním průmyslu.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Související články

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí