Společnost Energovod CZ se stala novým členem ČAOK

V polovině letošního roku se Česká asociace ocelových konstrukcí rozrostla o nového řádného člena, kterým se stala společnost Energovod CZ, a. s. Zároveň jí byl udělen status výrobce ocelových konstrukcí. Nyní tedy tvoří asociaci celkem 55 subjektů, z nichž je 46 řádných a 9 přidružených členů. Jejich kompletní seznam je k dispozici na www.caok.cz.

Energovod CZ, a. s.

Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti Energovod CZ v sobě zahrnuje dva závody. Potenciál závodů výroby a montáže ocelových konstrukcí sahá od malých konstrukcí až po středně těžké či těžké konstrukce, a to ve třídě provedení EXC3. Používány jsou materiály od běžných konstrukčních ocelí až po otěruvzdorné oceli, popř. austenitické nerez oceli a speciální slitiny. Svařování probíhá metodami 111, 135 a 141. Svářeči jsou držiteli certifikátů dle ČSN EN 287-1, dozor je zajištěn vlastním svářecím inženýrem, technologem a inspektorem (IWE). Společnost disponuje vlastním personálem v oblasti vizuální, ultrazvukové a penetrační kontroly a odborníky protikorozní ochrany KTG-C. Přidanou hodnotou výroby ocelových konstrukcí je řada možností protikorozní povrchové ochrany, otryskávání abrazivem v tryskacím boxu, prášková lakovna, sklad barev s míchacím zařízením a vlastním prostorem pro nanášení barev nebo možnost žárového zinkování.

V oblasti strojírenské výroby se Energovod CZ profiluje také v oborech přesného třískového obrábění a zámečnických prací. Kromě toho společnost zajišťuje na specializované lince výrobu, opravy a repase válečků pro dálkovou pásovou dopravu. V rámci výrobních procesů poskytuje Energovod CZ odborné návrhy pro použití vhodných materiálů, návrhy způsobu obrábění i tepelné a povrchové úpravy výrobků. Vzhledem ke vlastnictví specifického strojního vybavení nacházejí produkty firmy uplatnění v těžebním a důlním průmyslu.

Ing. Marek Janda
Česká asociace ocelových konstrukcí

Související články