Mobilní operátoři, provozovatelé: Očekávají se významné investice do stávajících nebo do výstavby nových datových center

Datacentrum – ilustrační foto Datacentrum – ilustrační foto
  1. Jaké máte dosavadní zkušenosti s provozem vašich datových center?
  2. Chystáte výstavbu svého nového datového centra?
  3. Jaký vývoj v této oblasti očekáváte i v souvislosti s např. sítěmi 5G, legislativou, pandemickou situací a všemi souvisejícími dopady epidemie?
  4. Ve kterém směru se budou požadavky na datová centra vyvíjet v budoucnu?

Michal Koláček, manažer služeb digitální infrastruktury, T‑Mobile:
„V rámci budoucích investic do datových center velice pečlivě zvažujeme efektivitu a ekologii provozu.“

Ad1) Zákaznických datových center, které provozuje T‑Mobile, je sedm. Přičteme‑li Neutrální datové centrum CE COLO Praha, která spadá rovněž do skupiny T‑Mobile v České republice, dostáváme číslovku osm.

Naše datové centrum DC7 patří mezi nejmodernější a nejefektivnější datová centra v našem regionu. Navrženo je tak, že jeho kapacity je možné rozšiřovat podle aktuálních potřeb našich klientů. Rozloha současných datových sálů činí 1 400 m2. Kapacitu je možné v krátkém časovém horizontu několika měsíců zdvojnásobit. Provoz DC7 naplňuje naše očekávání, a to jak z pohledu obsazenosti, tak z pohledu energetické náročnosti. V oblasti bezpečnosti jsme doposud nezaznamenali žádné vážnější bezpečnostní incidenty. Datacentrum splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy (stupeň 3) definované Národním bezpečnostním úřadem.

Ad2) Rozvoji datových center se v T‑Mobile věnujeme kontinuálně již mnoho let. Jedná se o jeden z našich strategických pilířů při poskytování profesionálních služeb našim B2B zákazníkům. Plánované strategické investice v tomto sektoru bohužel nemůžeme blíže specifikovat.

Ad3) Sítě páté generace přinesou nové možnosti mobilního broadbandu a umožní tak zvýšit tempo digitální transformace celé společnosti. V T‑Mobile jsme na tuto transformaci dlouhodobě připraveni. V rámci našich partnerských projektů jsme například v létě spustili 5G průmyslovou kampusovou síť v lokalitě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Pokud jde o aktuální pandemii coronaviru, je třeba si uvědomit, že naše komunikační sítě i datová centra jsou součástí kritické infrastruktury státu. V době epidemie, i mimo ni, pečlivě monitorujeme a vyhodnocujeme datové provozy i veškerá ostatní rizika a průběžně plánujeme případná opatření a investice do infrastruktury.

Ad4) V T‑Mobile klademe velký důraz na bezpečnost, efektivitu a ekologii. Je potřeba zdůraznit, že řada našich interních systémů je hostovaná v datacentrech společně s našimi komerčními zákazníky. Nejvyšší bezpečností standardy, které jsou mandatorní pro naše interní systémy, jsou tak dostupné i pro naše zákazníky.

V rámci budoucích investic do datových center velice pečlivě zvažujeme efektivitu a ekologii provozu. V DC7 dosahujeme, za pomoci moderních technologií, velmi nízkých hodnot PUE (Indikátor energetické efektivity). Dlouhodobá průměrná hodnota PUE se pohybuje na hranici 1,3. Ideální hodnota PUE by byla samozřejmě 1.0, kdy by byla veškerá energie využita přímo na provoz samotného IT.

Tomáš Křešťák, ředitel pro fixní produkty v O2:
„Investice do nového datového centra chystáme v horizontu několika let.“

Ad1) Datová centra provozujeme jak pro sebe, pro naše IT a síťové technologie, tak i komerční centra pro naše zákazníky. Plochy postupně rozšiřujeme tak, jak se požadavky navyšují, ať již růstem zákazníků a příchodem nových, nebo i stěhováním ze starších datových center. Díky denzifikaci (zahušťování) není klíčové, kolik máte k dispozici plochy, jak se často uvádí, ale dostatek energie, abyste stále výkonnější stroje napájeli a zase na druhou stranu uchladili. Rozšiřujeme pravidelně zejména Datové centrum Praha Stodůlky, řádově do 500 m2 ročně. Zatím máme dostatek prostoru pro růst v následujících letech. Jelikož spojujeme v datových centrech naše Core technologie s IT technologiemi našich komerčních zákazníků, mají tato centra daleko vyšší nároky na bezpečnost, zejména tu technologickou, než pouze komerční datová centra. Energetická náročnost mění zásadně ekonomiku center – pokud se před 10 lety plánovalo s příkonem 2 až 3 kW na rack, dnes nejsou výjimkou racky s více než 10 kW a tento výkon musíte uchladit. Pak je PUE klíčovým prvkem efektivity, ale nesmí být „za každou cenu“. Výrazně nám rostou kapacity datových připojení, dnes již pro potřeby O2 jen výjimečně budujeme páteřní kapacity menší než 100 Gbit/s pro každý propoj.

Ad2) Ano, chystáme v horizontu několika let. Jedná se o investice v řádu stovek milionů korun s dlouhou návratností, tudíž pečlivě zvažujeme, jaký model využít. Navíc nejsme provozovatelé samotné fyzické infrastruktury, tu pro nás obstarávají jiné firmy, v našem případě je hlavním poskytovatelem CETIN, tudíž u nás se jedná spíše o efektivní provoz. A zde nám stávající denzifikace nahrává, jelikož potřeba po nových prostorách se dá nahradit větší hustotou výpočetního výkonu ve stávajících lokalitách. Myslím si, že se technologie datových center nevyvíjí tak rychle jako samotné technologie v sálech „housované“.

Ad3) Naše datová centra jsou součástí krizové infrastruktury, během Covidu narostl datový provoz o přibližně 30 % proti generickému růstu. Tím běží i datová centra pod větší zátěží, ale tlak na ně není tak velký jako na internetové služby. Samozřejmostí je pro nás již rozdělení týmů, aby se nepotkávaly pro zajištění obsluhy pro případ zhoršení situace.

Ad4) Pro datová centra máme 2 buzzwordy – Denzifikace a Cloudifikace. V minulých letech jsme přechodem ze staré telekomunikační budovy nejen přešli do moderních datových center, ale virtualizací IT i síťových aplikací (NFVI) dokázali stlačit potřebný  prostor. Zejména network se dokázal dostat pod polovinu plochy a virtualizace umožňuje řadu nových přístupů – fyzicky bezobslužný provoz a změny nebo růst výkonu bez potřeb fyzických upgradů apod. Flexibilita se zvýšila násobně a čas na dodání upgradů se z řádů měsíců, z důvodu dimenzování hardware, dá stlačit na dny či jednotky týdnů. Očekáváme, že toto bude dále pokračovat, ať již ve veřejných cloudech nebo „on premise“, ale nejspíše v hybridních cloudech jako optimální kombinace obou přístupů.

Ondřej Luštinec, tiskový mluvčí, Vodafone:
„Jedním z velkých rizik jsou výpadky energie ze sítě, proto má Vodafone UPS systémy, které jsou jedny z nejmodernějších na světě.“

Ad1) Pokud jde o mobilní síť Vodafone, tak ta má tři nejdůležitější datacentra. Jedná se o lokality, kde je umístěna naše kritická infrastruktura, zajišťující chod základních služeb, u kterých musíme mít maximální dostupnost pro naše zákazníky. Přes tato centra se, mimo jiné, spojují veškeré telefonní hovory, datové provozy a obecně tvoří samotné srdce naší mobilní sítě, ale i Vodafone televize. Všechny kritické systémy v datacentrech jsou zdvojeny, pokud tedy dojde k jakékoliv poruše, provoz není nijak postižen.

Ve všech našich datacentrech využíváme při nižších venkovních teplotách chlazení takzvaným free coolingem, tedy chlazení bez použití kompresorů. To mimo jiné snižuje energetickou náročnost a pomáhá chránit i životní prostředí.

Jedním z velkých rizik jsou výpadky energie ze sítě, proto má Vodafone UPS systémy, které jsou jedny z nejmodernějších na světě. UPS systémy se starají o to, aby nikdy nedošlo k výpadku zařízení, a proto při výpadku energie okamžitě přebírají napájení pomocí bateriové zálohy a startují záložní generátory, takže je přísun energie neustále zajištěn.

Nechybí ani ochrana infrastruktury pomocí služeb Firewall a AntiDDoS a podobně. Kromě toho je datové centrum střeženo nepřetržitou ostrahou, kamerami s nočním viděním a všechna data jsou zabezpečena a zašifrována. Uvnitř je datové centrum rozdělené do bezpečnostních zón s kontrolovaným pohybem osob a materiálu. O tom, kdo může do datového centra vstoupit, rozhodují přísná pravidla a každého návštěvníka čeká vstupní autentizace. Na bezpečný chod zařízení dohlíží nepřetržitý lokální i vzdálený monitoring provozních stavů veškeré podpůrné technologie.

Naše datová centra jsou zaplněna z větší části. Situace se však neustále vyvíjí s tím, jak jsou vysloužilá zařízení nahrazována novými.

Ad2) Společnost Vodafone výstavbu nového datového centra v tuto chvíli neplánuje. Zaměřuje se na rozvoj a neustálou modernizaci stávajících objektů tak, aby byly neustále na svém technickém maximu. Zejména se jedná o rozvoj napájení a chlazení s tím, jak neustále roste výkon na ploše datového centra. Další prostory jsme ale získali s koupí firmy UPC, u nich aktuálně vyhodnocujeme další využití.

Ad3) Společnost Vodafone své interní systémy neustále modernizuje v souvislosti s očekáváním našich zákazníků. Do těchto požadavků je zahrnut veškerý současný vývoj, včetně výstavby 5G sítě, nárůstu požadavků v souvislosti s dopadem epidemie a příslušnou legislativou. Vidíme neustále zvyšující se požadavky na přenos dat, čemuž uzpůsobujeme i naše datová centra.

Ad4) Vidíme zvyšující se požadavky na výkon jednotlivých komponent umísťovaných do datových center. Neustále tedy modernizujeme napájení, ale i chlazení sálů tak, abychom byli schopni obsluhovat nejmodernější technologii pro naše zákazníky. Další z trendů, který pozorujeme a musíme se na něj připravovat, je zvyšování počtu zařízení v datacentrech a s tím související požadavek na volnou podlahovou plochu. Zároveň rostou požadavky na bezpečnost: ať již fyzickou nebo digitální.

Mezi požadavky na naše datová centra patří mnoho zákonných povinnosti, včetně těch z oblasti životního prostředí. Uvědomujeme si, jak důležitá je spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a zároveň šetrný přístup k přírodě a další aspekty společenské odpovědnosti. A protože toto ctíme, rozhodli jsme se vybudovat svůj integrovaný systém řízení kvality, bezpečnosti informací, životního prostředí a společenské odpovědnosti podle norem ISO a relevantních národních programů.

Miloš Mastník, obchodní ředitel, České Radiokomunikace a. s. (CRA):
„Již několik let zákazníkům nabízíme privátní sály. Zájem o takováto řešení je enormní.“

Ad1) Zatím největším datovým centrem CRA je datové centrum TOWER Praha I na Žižkově. Letos jsme otevírali další sál s kapacitou 156 racků. Díky tomu nám přibylo dalších cca 30 % kapacity. Současně připravujeme vybudování dalších čtyř privátních sálů pro zákazníky s nároky na centra, které na sdílených sálech bývá často složité a nákladné splnit. Ty by měly být k dispozici postupně v následujících dvou letech.

Co se týče provozních zkušeností, stejně jako jakýkoli jiný provozovatel se neustále snažíme hledat a aplikovat opatření a technologie, které nám pomáhají zlepšovat provozní efektivitu a zvyšovat provozní i fyzickou bezpečnost.

Ad2) Momentálně chystáme stavbu několika privátních datových sálů v datovém centru TOWER Praha I na Žižkově. Dále kromě dalšího budování menších datových center v regionech (zatím je máme v Brně, Zlíně, Ostravě a Pardubicích) se intenzivně zabýváme dalšími možnostmi, jak reagovat na zvyšující se poptávku.

Ad3) Pandemie mimo jiné významně zvětšila podíl služeb dostupných a poskytovaných on‑line. Tyto služby logicky musí běžet ve spolehlivých datových centrech, což zvýší poptávku po nich. Jak budeme reagovat, myslím, dokresluje zmínka o záměru vybudovat další datové centrum.

Ad4) Zákazníci komerčních datových center mají díky svým vlastním zkušenostem či zkušenostem s jinými poskytovateli průběžně se zvyšující nároky na efektivitu provozu, protože s rostoucím příkonem jejich technologií se samozřejmě zvyšují i jejich provozní náklady. Asi nejvýznamnější oblastí je chlazení. My se jim snažíme maximálně vyjít vstříc obměnou původních technologií za nové. Samozřejmostí je zakrytování studených uliček. Nicméně u sdílených komerčních sálů jsou možnosti zlepšení efektivity omezené dalšími zákazníky. Proto již několik let zákazníkům nabízíme privátní sály, kde mají možnost sami ovlivnit nejen provozní náklady, ale významně se jim zvýší i fyzická bezpečnost. Zájem o takováto řešení je enormní.

Související články