„Výhody má vlastní datové centrum i nájem,“

Vlastimil Pečínka Vlastimil Pečínka

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Vlastimil Pečínka, technický ředitel Seznam.cz.

Máte své datové centrum a taktéž jste v nájmu. Jste s tímto stavem spokojeni?
Provoz služeb portálu Seznam.cz běží ze tří datových center, jedno z nich – Kokuru – jsme vybudovali a provozujeme, ve zbylých dvou jsme v nájmu. Kokura je zaplněna zhruba ze dvou třetin. Zabýváme se i otázkou rozšíření našich kapacit do budoucna, protože to jsou úvahy vyžadující plánování několik let dopředu. Například se rozhlížíme po pozemku na případnou stavbu druhého datového centra. Uvažujeme i o budoucnosti samotné Kokury, máme určité představy, jak ji dále „nafouknout“.

Kokura je v provozu od roku 2015 a doposud slouží nadmíru dobře a splnila naše očekávání. Ačkoliv tvrdím, že vše prověří až skutečný nastalý problém, zatím se nedostavil. Samozřejmě s přibývajícími lety se objevují předvídatelné provozní potřeby, například nutná oprava ventilátoru nebo modulu od UPS. Ale jako celek funguje skvěle. Navíc dnes už pro nás Kokura není jen datové centrum, je to i místo, kde montujeme vlastní serverová řešení.

Jaké máte v tomto směru plány do budoucna?
Téma další výstavby není 100% rozhodnuto, ale uvažujeme i tímto směrem. Shodli jsme se interně na tom, že datové centrum je obecně součástí našeho core business. Dnes jsme ve třech lokalitách, dvou velkých (v naší Kokuře a v Naganu od O2) a jedné menší (DC Stodůlky od O2, my jí nazýváme Ósaka). Dává smysl do budoucna pokračovat v nájmu v menší lokalitě a obě větší provozovat vlastní. Je stále otevřené, zda jít cestou akvizice nějakého stávajícího projektu nebo vybudovat něco od nuly. Každopádně hledáme vhodný pozemek pro případnou výstavbu. Je vždy lepší být připraven a koupě pozemku je bezpečná investice do budoucnosti.

Ovlivňuje aktuální situace s pandemii koronaviru vaše strategické plány?
My jsme digitální společnost. Dlouhodobě vidíme růst v objemu přenášených dat a času stráveném tzv. „onlajn“ na jedné straně a růst nároků na uložená data a výpočtové operace na straně druhé. Současná pandemická situace nebo budování rychlejších přístupových sítí jsou v tomto ohledu jen přískoky a skoky v jinak jasném trendu. Pro nás to znamená pokračovat v budování stávající robustní infrastruktury Seznam.cz.

Co bude muset umět vaše případné nové datové centrum?
Největší výzvou je asi poprat se s historickým dědictvím. Již přes dva roky sázíme na vlastní hardware, jiný koncept sítě a interní cloudovou platformu. S tím souvisí i fyzické rozložení serverů na sále či jejich zapojení. Avšak tato transformace vyžaduje součinnost i v softwarové části celého řešení. A zde je to neustálý boj o priority.

Na naše případné další datové centrum čeká jedna výzva – maximální bezobslužnost. Kromě přítomnosti „smiling guard“ s nebezpečně vyhlížejícím vlčákem by 24/7 provoz našeho datového centra měl vyžadovat jen vzdálený monitoring z našeho dohledového centra v Kokuře.

Související články