3/2021

Čísla jsou pěkná, rizika však visí ve vzduchu

Domluvit si v současné době rande s nějakou sličnou statičkou či projektantkou je prakticky nemožné, protože kdo má ruce‑nohy, resp. umí čarovat s pravítkem, má práce nad hlavu. Z Kvartální analýzy českého stavebnictví zpracované společností CEEC Research vyplývá, že stavebnictví v letošním roce poroste o 1,4 %, malé společnosti očekávají dokonce ještě vyšší růst trhu, a to o 2,1 %. Kapacity firem jsou vytíženy na 93 %. Stavební společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Může tento optimismus něco zchladit?

V pozemním stavitelství ochladila investiční aktivitu nejprve nejistota daná pandemií, kterou vystřídala nejistota způsobená překotným růstem cen některých komodit a výrobků z nich, ať už se jedná o ocel, plasty nebo dřevo. Během pandemie byly narušeny výrobní i dopravní řetězce a poptávka tak nyní významně převyšuje nad nabídkou. Uvidíme, jak zareagují kraje či města například na to, že jim do pokladny putovalo výrazně méně financí za tržby jejich MHD. Bude dostatek financí na nové školy, školky, nemocnice? Na stavbách stále chybí pracovníci dělnických profesí z „východu“, obávat se můžeme úrovně nastupujících řemeslníků, kteří se s maltou a cihlami setkávali jen prostřednictvím obrazovek počítačů. Stále slabá je ochota státu obor stavebnictví modernizovat, rychleji digitalizovat. Nad povolovacími procesy zůstává stále rozum stát, úředníci stále milují papír a BIM má zatím hlavně propracované píár, než že by se stával ve stavebním procesu standardem.

Pro další vývoj oboru stavebnictví pak bude nesmírně důležité, co nastane po říjnových volbách. Věřme, že nová vláda stavebnictví nezalije nějakým nerozbitným betonem, bude podporovat výstavbu a třeba bude mít i „koule“ na to se vrhnout do projektu století – dostavby Dukovan. Všechny strany deklarují podporu jaderné energetiky, takže by v tom neměl být problém, žabomyší politické hádky o ničem ustoupí podstatě a stavebnictví by mělo na roky dopředu „vystaráno“…

O Dukovanech zatím tedy psát nemůžeme, ale i tak najdete v aktuálním čísle časopisu Konstrukce opět množství zajímavých novostaveb a zdařilých rekonstrukcí. Ať již jde například o projekt „Bořislavka“ či zámek ve Vimperku nebo Mlýnskou kolonádu v Karlových Varech.

Přeji Vám příjemné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah