Main - Město a světlo

1/2020

Mám Tě, tatíčku králi, mám Tě ráda jako… Jako ocel!

I Have a Dream. Dovolím si použít toto kultovní motto z projevu Martina Luthera Kinga Jr. z roku 1968. I Have a Dream… Mám sen… Vidět pohádku o novodobé Marušce, která na otázku svého otce – krále odpoví větou, uvedenou v titulku editorialu.

„A proč právě ocel, dcero?!“ podivuje se pan král. „Protože bez oceli bychom se nenajedli, nenapili a jídlo a voda je přece základ všeho života. A taky bys mě bez oceli nemohl nyní nahrávat na ten svůj chytrý telefon, přenášet signál po celém království, a princové by si mě nepřijeli namlouvat ve svých elektromobilech,“ odpovídá emancipovaná a moudrá Maruška. „Stále nechápu, dcero má, a pokud mi to jasně nevysvětlíš, vyženu Tě z království a můžeš si jít za tím správcem rybníku Rožmberk…,“ obořil se na ni otec. „Vždyť bez oceli by z našeho královského kohoutku netekla tak skvělá a čistá voda, která se čistí v technologiemi nabitých halách z ocelových nosníků a postavených na základech z betonu plného žebírkové oceli, dopravuje na desítky kilometrů v ocelových rourách, nemohl by sis dopřát piva (uleženého v tancích z nerezi), nemohl by sis dát rohlíčky obzvláště vypečené, protože díky ocelovému pluhu či traktoru s ocelovým rámem se obdělává pole a získává obilí pro mlýnice na mouku. A ten Tvůj mobil, tam sice ocel asi není, ale lisy na ty plastové díly jsou z oceli, obráběcí stroje na součástky mobilu jsou určitě plné ocelových dílů, satelity na oběžné dráze, díky nimž jsi spojen s celým světem, jsou určitě i z oceli, a ti mí nápadníci v elektromobilech… Vždyť lžíce bagrů, které těží to lithium do jejich baterií, jsou určitě ocelové,“ vysvětluje Maruška a král dodává: „To mi stačí, dceruško. Tady máš korunu a já jdu na odpočinek.“ I Have a Dream…

Možná i proto se v aktuálním čísle časopisu rozsáhle rozepisujeme o unikátní modernizaci úpravny pitné vody Želivka, i proto dáváme prostor Dolní oblasti Vítkovice, kde se třeba (pro někoho možná nepochopitelně v průmyslovém srdci naší republiky) nyní staví zemědělské muzeum. Věřím, že se vám první číslo časopisu KONSTRUKCE roku 2020 (kterým zahajujeme putování po krajích naší vlasti a začínáme Moravskoslezským krajem) bude líbit.

Dovolte mi vás taktéž upozornit na nový projekt „prezentace škol technického zaměření“ v rubrice Vzdělávání na konstrukce.cz, který jsme spustili díky spolupráci s firmou Fronius Česká republika. Můžete se těšit na zajímavé reakce nejen vedení škol, ale i „hlášky“ běžných žákyň a žáků na to, co by se mělo v systému vzdělávání změnit. Připomínám taktéž, že stačí jednoduchá registrace a můžete dostávat (do PC nebo na váš chytrý telefon) výběr těch nejzajímavějších zpráv formou pravidelného Newsletteru.

Přeji příjemné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí