1/2020

Mám Tě, tatíčku králi, mám Tě ráda jako… Jako ocel!

I Have a Dream. Dovolím si použít toto kultovní motto z projevu Martina Luthera Kinga Jr. z roku 1968. I Have a Dream… Mám sen… Vidět pohádku o novodobé Marušce, která na otázku svého otce – krále odpoví větou, uvedenou v titulku editorialu.

„A proč právě ocel, dcero?!“ podivuje se pan král. „Protože bez oceli bychom se nenajedli, nenapili a jídlo a voda je přece základ všeho života. A taky bys mě bez oceli nemohl nyní nahrávat na ten svůj chytrý telefon, přenášet signál po celém království, a princové by si mě nepřijeli namlouvat ve svých elektromobilech,“ odpovídá emancipovaná a moudrá Maruška. „Stále nechápu, dcero má, a pokud mi to jasně nevysvětlíš, vyženu Tě z království a můžeš si jít za tím správcem rybníku Rožmberk…,“ obořil se na ni otec. „Vždyť bez oceli by z našeho královského kohoutku netekla tak skvělá a čistá voda, která se čistí v technologiemi nabitých halách z ocelových nosníků a postavených na základech z betonu plného žebírkové oceli, dopravuje na desítky kilometrů v ocelových rourách, nemohl by sis dopřát piva (uleženého v tancích z nerezi), nemohl by sis dát rohlíčky obzvláště vypečené, protože díky ocelovému pluhu či traktoru s ocelovým rámem se obdělává pole a získává obilí pro mlýnice na mouku. A ten Tvůj mobil, tam sice ocel asi není, ale lisy na ty plastové díly jsou z oceli, obráběcí stroje na součástky mobilu jsou určitě plné ocelových dílů, satelity na oběžné dráze, díky nimž jsi spojen s celým světem, jsou určitě i z oceli, a ti mí nápadníci v elektromobilech… Vždyť lžíce bagrů, které těží to lithium do jejich baterií, jsou určitě ocelové,“ vysvětluje Maruška a král dodává: „To mi stačí, dceruško. Tady máš korunu a já jdu na odpočinek.“ I Have a Dream…

Možná i proto se v aktuálním čísle časopisu rozsáhle rozepisujeme o unikátní modernizaci úpravny pitné vody Želivka, i proto dáváme prostor Dolní oblasti Vítkovice, kde se třeba (pro někoho možná nepochopitelně v průmyslovém srdci naší republiky) nyní staví zemědělské muzeum. Věřím, že se vám první číslo časopisu KONSTRUKCE roku 2020 (kterým zahajujeme putování po krajích naší vlasti a začínáme Moravskoslezským krajem) bude líbit.

Dovolte mi vás taktéž upozornit na nový projekt „prezentace škol technického zaměření“ v rubrice Vzdělávání na konstrukce.cz, který jsme spustili díky spolupráci s firmou Fronius Česká republika. Můžete se těšit na zajímavé reakce nejen vedení škol, ale i „hlášky“ běžných žákyň a žáků na to, co by se mělo v systému vzdělávání změnit. Připomínám taktéž, že stačí jednoduchá registrace a můžete dostávat (do PC nebo na váš chytrý telefon) výběr těch nejzajímavějších zpráv formou pravidelného Newsletteru.

Přeji příjemné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah