5/2019

Stačilo by jet tak, jak to potřebují motýli…

České ekonomice se daří a roste. Zatím. Na tomto růstu se významně podílí stavebnictví. Pojďme nechat hovořit čísla (analýzy společnosti CEEC Research)… Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 3,5 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 2,3 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 6,8 %. Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2019 vydaly meziročně o 4,5 % více stavebních povolení. Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2019 se meziročně zvýšil o 6,7 %. U bytů v bytových domech byl zaznamenán růst o 36,6 %.

K tomuto vývoji zřejmě nemálo přispívají vládní programy a výdaje. Kapitálové výdaje k 31. červenci dosáhly 56,4 mld. Kč, což je o 15,3 mld. Kč, tj. o 37,4 %, více než ve stejném období minulého roku. Velkou část (37,2 mld. Kč) tvořily investice realizované prostřednictvím společných programů EU a ČR s meziročním růstem o 10,0 mld. Kč, tj. o 36,7 %.

V lednu až červenci 2019 byly vypsány nové veřejné stavební zakázky v hodnotě 75,2 mld. Kč, což ale představuje meziroční pokles o 22,2 procenta. Naopak se však zvýšila hodnota již zadaných veřejných stavebních zakázek na hodnotu 106,4 mld. Kč, což představovalo růst o 6,6 procenta.

Podle předběžných údajů to vypadá, že české stavebnictví v letošním roce očekává celkový meziroční růst o 2,7 procenta. Optimističtěji predikují meziroční růst stavebnictví společnosti zaměřené na pozemní stavitelství oproti inženýrskému stavebnictví (3,7 procenta vs. 1,5 procenta).

Věřme, že evropský ekonomický vlak, který již dlouhá léta řídí německý strojvůdce, nezačne (z té šílené rychlosti posledních let) prudce a dlouze brzdit, až do úplného zastavení, a nebude muset dokonce nařídit zpětný tah. Vždyť by možná stačilo jet tak „rychle“, aby motýli mohli otevřenými okny vlaku létat svobodně dovnitř a ven…

A k třeba takové pohodlné jízdě si můžete přečíst nové číslo časopisu KONSTRUKCE. To je k dispozici jak v podobě tištěné, tak i ve stále vyhledávanější elektronické verzi a nově i v přívětivější podobě k dispozici i na vašich tabletech či chytrých telefonech. Jsme taktéž na sociální síti, tak si snad formu vyberete.

Přejeme vám příjemné a podnětné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na www.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah