2/2021

Oceláři! Jdeme na to „hybridně“!

Vážené čtenářky a čtenáři časopisu KONSTRUKCE a především pak účastníci, přednášející a partneři tradiční konference Ocelové konstrukce (Pasohlávky)! Vzhledem k nepředvídatelné celosvětové pandemické situaci, negativně ovlivňující pořádání vnitřních hromadných akcí, se organizační výbor letošního ročníku rozhodl (i na základě výsledků rozsáhlé ankety mezi Vámi – tradičními účastníky) uspořádat konferenci Ocelové konstrukce v hybridním formátu (čili částečně prezenčně a virtuálně). Akce se bude konat 23. června 2021 v hotelu Termal Mušov, resp. online po celé naší zemi.

Jak to bude vypadat?

Při registraci účastníků si vyberte prezenční nebo virtuální účast. Prezenční i virtuální účastníci konference budou mít stejný přístup jak k přednáškám, tak i k reklamním sdělením, čili případný partner konference osloví jak přítomné v sále, tak i ve virtuálním prostoru. Včasná registrace, nám pomůže zjistit zájem o prezenční část akce. Může se stát, že sice bude umožněna prezenční forma, ale pouze do určitého počtu lidí. Pak rozhoduje termín registrace.

Pro zpestření akce bude vyhlášená soutěž o hodnotné ceny pro všechny účastníky o hodnotné ceny. Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci konference získají osvědčení o účasti, které vydá Fakulta strojní, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Elektronický sborník konference bude mít své ISBN.

Více informací o konferenci najdete na zadní vnitřní obálce tohoto vydání časopisu KONSTRUKCE, které je z velké části zaměřeno na problematiku BIM ve stavebnictví, což bude vlastně i jedno z témat konference v Pasohlávkách.

Doufám, že se situace související s pandemií koronaviru vyvine tak, že bude rozhodnuto o rozvolnění do takové míry, že pro přímé účastníky bude konference nejen vhodným časem pro výměnu poznatků z oboru ocelových konstrukcí, ale také příležitost pro posílení stávajících kontaktů či navázání nových. Rád bych věřil, že se akce podaří a hlavně, že se v co největším počtu již konečně OSOBNĚ setkáme, mnoho podnětných informací získáme a v rámci společenského večera si dobré vínko dáme. smiley

S bojovným pozdravem Viru zmar!

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
(a tentokrát i organizační garant konference)
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na www.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah