6/2020

Hladové zdi by možná „bodly“

Když se v rámci letošního on‑line Setkání lídrů českého stavebnictví dotázal jeden z účastníků předsedy české vlády na investice, resp. zakázky do oblasti pozemního stavitelství, mohli jsme všichni vidět v rukou Andreje Babiše graf s rostoucí křivkou a jeho komentářem, že peněz pro kraje, města a obce je vlastně nejvíce v historii. Při bližším zkoumání bylo ale jednoznačně vidět, že jde o investice hlavně do dopravní infrastruktury. Chvála za tyto dary, ale chyběla jiná informace. Co nemocnice, školy, knihovny, sportoviště nebo třeba stavby vodohospodářské či pro zajištění energetické nezávislosti?

Zakázek zadávaných kraji, městy a obcemi je prostě méně, ruší se či jsou odkládány, což dokládá i Kvartální analýza společnosti CEEC Research. Zároveň největší stavební firmy pociťují větší konkurenci a více zájemců o realizaci zakázky, než je běžné. Jako další z dopadů uvádí stavební společnosti větší tendenci soutěžit na cenu. Dotazované firmy zaznamenávají posun termínu splatnosti faktur nebo komplikace pro práci dělníků, jako je jejich ubytování a podobně.

Škoda, že už nežijeme v době osvícených monarchů, kteří v krizových dobách přistupovali k, na první pohled možná nesmyslným, stavbám – hladovým zdem. Mnohdy ale šlo o stavby naopak veskrze strategické, což v daný okamžik chápal jen málokdo a pravý smysl se projevil až za mnoho let. Takový „hladový kanál“ Odra – Dunaj nebo pár nových „hladových reaktorů“ jaderné elektrárny Dukovany by možná nyní bodlo. Za současné geopolitické situace „vrcholného stadia demokracie“, liberalismu a s tím souvisejícím fenoménem, že nejen hokeji, ale třeba i jaderné energetice rozumí každý druhý student filozofických fakult, či s ohledem k aktuální síle sociálních sítí, je to však asi bohužel nemožné.

Letos se však pár pěkných či technicky zajímavých staveb podařilo realizovat a přečíst si o nich můžete i v posledním čísle časopisu KONSTRUKCE. Ať již jde o probíhající rekonstrukci Armádního muzea na Žižkově nebo nový pavilon základní školy v Mníšku pod Brdy či opravu vyhořelého absorbéru elektrárny v Dětmarovicích. Věřím, že vás zaujme i unikátní příloha o datových centrech – aktuálním stavu a chystaných investicích do této velice sledované oblasti. Přece jen, žijeme v digitálním věku a ty miliardy fotografií, videí, 3D modelů či informací o seznamech dobrovolníků na vakcinaci proti Covid‑19 je potřeba někde ukládat, že? ...

Dovolte mi taktéž, jménem celého týmu vydavatelství KONSTRUKCE Media, s. r. o., poděkovat vám, čili všem našim čtenářům, dopisovatelům a partnerům, za skvělou spolupráci v tomto složitém roce a držme si všichni palce v roce 2021.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah