4/2020

Miliardy „na pole u rybníka“ nebo smysluplně?

Vzpomínáte si, jak proradná Dorota Máchalová v kultovní filmové pohádce S čerty nejsou žerty, rozděluje vydělané peníze? Navrhuje například koupit pole u rybníka, sic se to starému, ale až po uši zamilovanému, mlynáři Máchalovi vůbec nelíbí. Jak se bude líbit zástupcům stavební branže rozdělení těch 500 miliard, o které Vláda ČR navýšila schodek státního rozpočtu, se zatím neví. Je to proto, že doposud totiž není zcela jasné jak velká částka z tohoto měšce, resp. na jaké konkrétní a uchopitelné stavební projekty vlastně podpora poputuje.

Co se týče konkrétních částek, zatím víme, že se chystá jednorázová podpora našich seniorů, vláda již dříve podpořila jasnou částkou české lázně vydáním voucherů… 500 miliard je docela pořádná „darda“, o to více může překvapit, a to se opakuji, že jsme zatím neslyšeli jasné částky a konkrétní stavební projekty, které by měly být podpořeny. Informace o navýšeném rozpočtu pro nové programy na ministerstvu dopravy, ministerstvu zemědělství (záchyt vody v krajině) či na ministerstvu pro místní rozvoj jsou zatím velice strohé a nepříliš hmatatelné.

Rychlá podpora stavebnictví je přitom zásadní. Obor na sebe váže cca 360 000 pracovních míst. Dobrá kondice stavebnictví má vliv na další průmyslové segmenty.

S dopady pandemie koronaviru se zatím lépe vypořádává inženýrské stavitelství, které je z velké části tvořené výstavbou dopravní infrastruktury. Oproti tomu pozemní stavitelství bohužel již nyní zaznamenává výrazný propad. Ještě hůře může být v dalších měsících a letech, o čemž by mohla svědčit poslední analýza CEEC Research, která hlásí, že v průměru bylo již odloženo 24 % zakázek projektových společností. Tento propad by bylo proto žádoucí alespoň co nejrychleji „kompenzovat“ novými projekty, ne nepodstatnou částkou z toho 500miliardového balíku.

Kéž bychom se mohli o cíleném rozdělení financí dovědět třeba na některých stavebních konferencích, které pro vás chystáme a které by se měly konat na podzim tohoto roku. Věřme, že přes ta koronavirová opatření alespoň některé z nich v „koronarežimu“ proběhnou a zjistíme na nich z úst povolaných třeba to, zda půjdou miliardy na „pole u rybníka“, které nikdo nechce, nebo na smysluplné projekty.

Třeba na takové krásné, o kterých píšeme v aktuálním čísle časopisu KONSTRUKCE.

Přeji příjemné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah