4/2019

Tak nám zrušili matematiku, paní Müllerová

Slyšel jsem nedávno o průběhu a výsledku jedné zajímavé debaty na sociální síti, kdy nejmenovaná studentka filozofického směru nejmenované univerzity v konečném důsledku kritizovala neustálou snahu o to, podpořit učňovské školství a řemesla. Kritizovala konkrétně snahu významné české hutní firmy, která přišla s mnohými benefity a stipendijními programy pro ty, kteří budou studovat řemesla na jejich „firemním“ odborném učilišti.

Na první pohled záslužný čin, ale podle budoucí specialistky na genderovou rovnost je nutné udělat ideálně ze 100 % všech mladých lidí vysokoškoláky, především pak humanitního směru. Tím se vlastně zvýší vzdělanost a úroveň národa, civilizace, vesmíru… Podporovat učňovské obory je podle ní vlastně „podpora hlouposti“, protože na učilištích nikdo než „trouba“ nestuduje…

Šlo to prý až tak daleko, že si personální ředitel dotyčné firmy udělal čas a pozval studentku na kafe. Snažil se racionálně reagovat na její výtky, poukazoval třeba na fakt, jaké problémy s nedostatkem kvalifikovaných lidí, kteří umí dělat rukama, mají prakticky všechny výrobní firmy a co to třeba znamená pro jejich konkurenceschopnost. Poukazoval i na rostoucí prestiž řemesel, která jsou ceněná a lépe placená. Snažil se argumentovat třeba tím, že přece lidstvo není nastaveno tak, že 100 % má na to běhat stovku pod 10 sekund jako Usain Bolt, stejně tak 100 % lidí nemá na to, být vysokoškolákem a je falešné a pokrytecké v nich tuto „představu“ živit. Když argumenty nestačily, pak se natvrdo na rozloučenou zeptal: „Vážená paní studentko, a kdo Vám opraví toaletu, když se Vám doma pokazí? Váš kolega z humanitního oboru to asi nebude, že?“

Jako podpora „hlouposti“ se tak spíše může zdát snaha některých, aby matematika nebyla povinným maturitním předmětem. Vždyť matematika není jen o číslech a vzorečcích. Je to taky o logickém myšlení. A tohoto je potřeba prakticky kdekoliv. Třeba i v oborech a nově nastupujících trendech, jakými jsou digitalizace, automatizace, robotizace…, což jsou mimochodem hlavní témata nadcházejícího MSV v Brně. Bez lidí, kteří nebudou vládnout matematice, jako když bičem mrská, bude přece problém s kvalifikovanými specialisty i tady.

Pojďme si i o tom popovídat třeba na konferencích, které naše vydavatelství a partnerské dceřiné firmy pořádají do konce roku. Ať již by to bylo na konferenci Nádraží – o rozvoji území kolem nich, nebo na Výroční konferenci ČAOK – Konstrukce či semináři Speciální betony. U dobrého vínka v rámci společenského večera pak můžeme probrat i kvalitu obsahu nového čísla časopisu KONSTRUKCE, které je hodně o halách, halových objektech, podlahách, opláštění, střechách.

Přeji příjemné čtení.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE
cieslar@konstrukce‑media.cz

PŘEDPLATNÉ

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

OBSAH